NAŠÍM CÍLEM JE, ABYCHOM TU MY, NAŠE DĚTI,

NAŠI BLÍZCÍ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I VŠICHNI OSTATNÍ

DOBŘE ŽILI, PRACOVALI A BAVILI SE - TO JE

PROSPERUJÍCÍ PARDUBICKÝ KRAJ.

Jsme uskupení místních, navzájem spolupracujících osobností se zkušenostmi a znalostí svého oboru lokálního charakteru s krajským přesahem.

DESATERO 3PK

PRO PROSPERUJÍCÍ PARDUBICKÝ

KRAJ

1

Vzájemně si věříme na základě řešení konkrétních problémůpo celém kraji

2

Známe se a víme, co od sebe můžeme očekávat

3

Náš tým je složen z lidí, kteří ve svém oboru již něco dokázali a mají respekt ve svém okolí

4

Když se daří venkovu a jednotlivým obcím, pak se daří celému kraji

5

Uznáváme a podporujeme aktivní lidi, kteří dělají něco navíc pro ostatní nad rámec svých povinností

6

Respektujeme principy demokratického právního státu s důrazem na nezastupitelnou úlohu místních a krajských samospráv při správě věcí veřejných

7

Odmítáme jakoukoliv formu centralizace a vzdálení veřejných služeb od občanů, naopak podporujeme konsensuální rozhodování na základě věcné a strukturované diskuse

8

Neupřednostňujeme žádné území kraje, ale chceme efektivní řešení pro všechny jeho části

9

Dosavadní zkušenosti z vedení kraje, měst a obcí chceme zúročit ve prospěch všech občanů kraje

10

Naším společným cílem je otevřená, profesionální a zodpovědná správa kraje

SLEDUJTE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU

Nebo nás kontaktujte přes náš kontaktní formulář: