top of page
pk_bozura_101_otazek_mockup copy.png

Naše cíle

zdravotnictvi

ZDRAVOTNICTVÍ
A SOCIÁLNÍ PÉČE

Jen zdravý a pečující kraj se může rozvíjet

Soukromá nemocnice, ano či NE?

Rozhodně odmítáme privatizaci zdravotnictví. Do zdravotnictví investujeme nejvíce peněz v historii a všechny nemocnice akutní péče jsou a zůstanou v rukách Pardubického kraje. Zdraví nemůže být byznys, alespoň ne v našem kraji. Stejně tak zůstanou v rukou kraje nemocnice následné péče a odborné léčebné ústavy v Žamberku, Brandýse nad Orlicí, Vysokém Mýtě, Moravské Třebové a Jevíčku. Za tím si rozhodně stojíme.

Proč naše nemocnice někdy připomínají spíše staveniště?      Když investujeme, jinak to nejde…

Podařilo se nám zahájit důležité stavby Centrálního urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí a stavbu moderní budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové. Připravujeme centrální příjem také v Pardubické nemocnici, ale nezapomínáme ani na nemocnice v Chrudimi, Litomyšli a Svitavách. Pokud chceme dělat moderní medicínu v prostorách odpovídajících 21. století, tak se tomu nevyhneme. Moderní medicína jednoduše potřebuje kvalitní zázemí.

Přijede pro mě záchranka rychle, když ji budu potřebovat?

Za poslední roky jsme rozšířili a zmodernizovali síť výjezdových stanic naší záchranné služby (Skuteč, Seč, Staré Čívice) a pracujeme na dalších (Holice, Vysoké Mýto, Moravská Třebová). Děláme maximum proto, aby se co nejvíce zkrátila dojezdová doba a profesionální pomoc přišla včas. Proto pravidelně obnovujeme také jednotlivé sanitní vozy a opravujeme stanice pro naše záchranáře. Každá minuta může rozhodnout, a proto od modernizace vozidel a stavby stanic neustoupíme ani v příštích letech.

Pomůžeme sehnat nové lékaře a sestry do našeho kraje.

Nedostatek praktických lékařů, ale i sester řešíme se státem a pojišťovnami už dlouho. Zavedli jsme dotace pro začínající lékaře a ve spolupráci se starosty měst a obcí zajišťujeme bydlení nebo další bonusy tak, aby mladí lékaři zůstávali doma a neodcházeli do zahraničí nebo velkých měst. Rozhodně nepřestaneme.

doprava

DOPRAVA

Nechceme čekat, 
ale jet kupředu

Do práce, do školy i k lékaři pohodlně bez čekání?

Našim hlavním cílem je, aby se naši občané dostali pohodlně a bez čekání do práce, do školy, z práce a ze školy, ale také k lékaři. Úzce proto spolupracujeme se starosty obcí a velkými zaměstnavateli, aby byla dopravní obslužnost zajištěna co nejlépe. Pracujeme stále na lepším provázání jízdních řádů a budeme v tom pokračovat.

Budou i nadále jezdit kamiony naší obcí?

Kamiony mají jezdit po dálnici. Proto je nutné pokračovat v budování obchvatů měst a obcí a účinně bojovat proti ničení našich silnic těžkou kamionovou dopravou. K tomu slouží také místa pro vážení kamionů, která chceme i nadále v našem kraji rozšiřovat, a to i bez podpory státu. Kamiony do center měst a obcí jednoduše nepatří. Proto již několik let úspěšně bráníme jejich průjezdu například v okolí litomyšlského zámku. Za další místa budeme bojovat.

Vedlejší silnice nestavíme na druhou kolej.

Každoročně využíváme všech dostupných prostředků pro opravy a modernizace silnic po celém kraji. Spravujeme 3 649 kilometrů silnic a 817 mostů, a proto bohužel nemůžeme opravit vše hned. Myslíme i na odlehlejší místa kraje a přihlížíme také k jejich významu pro cestovní ruch či zaměstnanost. Pravidelný příspěvek musí dávat i stát, který nám silnice předal naprosto zničené a bez záruky pomoci. I v příštích letech chceme udržet investice do silnic i bez pomoci státu na částce 1,5 miliardy korun.

Je možné urychlit opravy silnic?

Víme, že jsou objížďky někdy komplikované a nepříjemné, ale odměnou nám všem budou opravené silnice. Již několik let dohlížíme na stavební firmy, aby byly práce provedeny kvalitně a včas a nedocházelo k prodlužování objízdných tras. V případě nedodržení termínů, musí následovat sankce. Na tom budeme trvat i nadále.

skolstvi

ŠKOLSTVÍ
A VOLNÝ ČAS

Kvalitní příprava znamená vítězit.
A vítězit nemůžeme bez odpočinku.

Jaká je a bude dostupnost středních škol?

Kvalitní vzdělávání musí být dostupné pro všechny bez ohledu na to, odkud jsou. Pro dojíždějící zajišťujeme veřejnou dopravu, pro ty ze vzdálenějších míst pak ubytování a potřebnou péči. Zachování středních škol ve všech částech našeho kraje je pro nás naprosto nezbytné, a proto rozhodně ani v příštích letech nechceme rušit žádnou střední školu.

Škola není jen o učení. Měla by být i o zkušenostech

Děláme maximum proto, aby naše školy následovaly moderní způsoby výuky. K tomu jsou potřeba odpovídající technologie, vybavení a učebny, do kterých jsme v posledních letech investovali stovky milionů korun. K teorii je však potřeba kvalitní praxe, kterou zajišťujeme přímo u místních firem. Ty si mohou nadané studenty již při studiu získat a dát jim tak jistotu dalšího rozvoje a zaměstnání a připravit je na další kariérní a životní růst.

Kam se poděly zlaté české ručičky?

Abychom zachovali tradiční řemesla, formou stipendií a dalších bonusů pomáháme tomu, aby nám měl v příštích letech kdo opravit fasádu, upéct chleba nebo opravit auto. Naše školy mají zkušené učitele a moderní vybavení, dokáží studenty připravit na život a umožní jim poctivou prací zajistit sebe i svoji rodinu. K našemu kraji poctivé řemeslo vždy patřilo a my chceme, aby tady bylo i nadále.

Budeme si mít kde zasportovat?

Ve spolupráci se Sokolem a dalšími organizacemi podporujeme rozvoj sportu pro všechny. K tomu je potřeba pomoci nejen organizacím v jejich činnosti, ale také upravit potřebné zázemí. Sokolovny, ale i další sportoviště ve městech a obcích nejsou často v dobrém stavu, a proto pomáháme desítkami milionů korun ročně tomu, aby sport nezanikl a děti měly možnost trávit svůj volný čas aktivně a pohybem. Budeme v tom pokračovat.

Jak dostat děti od počítačů?

Několik hodin tělocviku nestačí, a proto musíme vytvořit více možností pro aktivní trávení volného času. Nesmíme přestat podporovat spolky, aby měly kvalitní zázemí a trenéry, bez jejichž práce, motivace a odpovídající odměny to nepůjde. Budeme i nadále hledat dotační možnosti, jak zvýšit úroveň lektorů, kteří v dětech vyvolají ten správný zájem a zápal pro sport.

venkov

VENKOV

Tradice, kvalita, dostupnost.
O to na venkově přijít nechceme.

Obchod, pošta či hospoda na vesnici patří!

Děláme maximum proto, abychom udrželi základní dostupné služby na venkově. Proto již od roku 2009, jako jedni z mála, podporujeme provoz venkovských prodejen a v letošním roce jsme pomohli stovce z nich. Obecní prodejna, hospoda a pošta jsou ale také místem setkávání lidí. Především pro starší občany jsou místní obchody jedinou možností, jak si nakoupit. Budeme i nadále bojovat za to, aby venkov neztratil svoji tvář a život. K tomu hospoda, pošta a místní obchod patří.

Nezruší nám náš autobus?

Dopravu do práce, k lékaři a do školy budeme nadále udržovat i v odlehlejších sídlech. Díky spolupráci se starosty, školami i zaměstnavateli víme, kde a kdy je o ně největší zájem. Hlavní je efektivita, a proto se snažíme zabezpečit co nejlepší dostupné spojení. Budeme v tom pokračovat.

České potraviny na český stůl

Doba není jednoduchá a musíme si pomáhat. Naši pomoc potřebují zejména lokální výrobci, farmáři či pěstitelé. Vybírejme proto pečlivě, od koho si pořídíme maso či zeleninu. Každou takovou dílčí pomocí umožníme i těm nejmenším farmářům přežít a dodávat nám poctivé, tradiční a chutné produkty z našeho kraje. Potravinová soběstačnost celé naší země je naprosto nezbytná. A tu chceme podporovat.

zivotni prostredi

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ

Zasáhli jsme do ní a bez naší pomoci to příroda sama nezvládne

Naše voda v našich rukou

Když budeme k přírodě pozornější, vrátí nám to. Musíme se zaměřit na ochranu a šetrné zacházení se stávajícími vodními zdroji a zároveň podpořit výstavbu hlubších vrtů. Našim cílem je bojovat za rozvoj funkční páteřní sítě vodovodní soustavy tak, aby mohly být efektivně napojovány na lokální vodovody a zároveň si mohly vypomoci s vodou. V tomto případě nebojujeme jen za sebe, ale i za budoucnost našich dětí, a proto to rozhodně nebereme na lehkou váhu.

Jak řešit ekologické zátěže a černé skládky?

Černé skládky trápí mnoho obcí. Nikdo se k nim často nehlásí a jsou problémem pro životní prostření. Na základě iniciativy Pardubického kraje dokonce vznikla státní dotace, ze které se podařilo vyřešit problémy dlouho opomíjených ekologických zátěží v Boru u Skutče, v areálu Vitky v Brněnci, ale také sanace bývalých průmyslových areálů v Chrudimi či v Králíkách. Našim cílem je, aby skládky nebo staré průmyslové areály nebyly hrozbou pro životní prostředí.

Budou naše děti znát zdravý les?

Sucho a kůrovcová kalamita mohou mít nedozírné následky na naše lesy. Musíme všichni společně táhnout za jeden provaz a zachránit, co se dá a zajistit co se dá, zajistit vyváženou výsadbu jehličnatých a listnatých porostů. Lesy k naší krajině neodmyslitelně patří a utvářejí její charakteristický ráz. Podporujeme dotacemi nejen vysazení nových stromů, ale také zpracování napadeného dřeva, abychom lesníkům dali prostředky na obnovu našich lesů. Záleží nám na tom, abychom je zachovali pro další generace. Naším cíle jen zdravý les a ne mýtiny.

Třídil bych, ale chci, aby to mělo smysl…

Každý z nás může pomoci chránit naši planetu. Když už produkujeme odpady, musíme je umět využít nebo alespoň recyklovat. Chceme, aby byly sběrné dvory a kontejnery na recyklaci odpadů dostupné nám všem, a proto budeme pracovat na jejich dalším rozšiřování a přibližování občanům. Podpoříme nové směry v odpadovém hospodářství a pomůžeme obcím předcházet vzniku odpadů, nakládat s biologicky rozložitelnými odpady a energeticky je využívat. Třídit odpad je otázka několika minut a ty si naše planeta zaslouží.

hasici

HASIČI A OCHRANA OBYVATEL

Jsou vždy v první linii, a proto si zaslouží naši podporu a uznání

Nezaslouží si hasiči modernizovat vybavení? Vždyť jsou vždy po ruce…

Dobrovolní hasiči pomáhají při dopravních nehodách, povodních či s odstraňováním spadlých stromů. Jsou často první na místě, a proto potřebují techniku, která pomůže zachraňovat lidské životy a majetek. Ani v době škrtání rozpočtů jsme nezasahovali do dotací pro hasiče, protože právě v době koronavirové pandemie ukázali, že jejich technika je více než potřebná. I nadále budeme pokračovat v obměně a zlepšování jejich vybavení, a to vždy na základě komunikace přímo s hasiči.

Bez hasičů by obec nebyla obcí

Hasiči nepomáhají jen při požárech, dopravních nehodách, povodních nebo popadaných stromech. Jsou vzorem pro mládež, se kterou pracují a snaží se jim vštěpovat zodpovědnost, týmového ducha a úctu k tradicím. V celé řadě obcí je navíc hasičský sport jedinou možností, jak děti mohou organizovaně sportovat. To umožňují nejen dopravní automobily, ale také pomoc při pořádání hasičských soutěží. Proto dlouhodobě podporujeme krajské sdružení hasičů, ale i jednotlivé sbory, aby mohly dětem poskytovat volnočasové aktivity. Každá taková akce si zaslouží naši pozornost, a proto mohou hasiči počítat s podporou i nadále. Jejich přínos je daleko větší a důležitější, než si mnohdy myslíme.

ŽIVOT V ČASE KORONY

Co děláme pro ochranu před druhou vlnou?

První vlnu šíření koronaviru máme za sebou a oproti jiným zemím úspěšně. Musíme však být připraveni i do budoucna, abychom mohli rychle reagovat. Proto náš kraj jako jeden z prvních vytvořil vlastní hmotné rezervy, které budou připraveny ihned pro případ potřeby. Jen těžko můžeme spoléhat na stát, a proto uděláme maximum, abychom se o sebe dokázali postarat. S tím nám pomáhají dobrovolní hasiči, kteří jsou okamžitě připraveni rozvážet do kraje jakýkoliv materiál, a to ve dne i v noci. Uděláme pro vaši ochranu maximum.

Proč kupovat drahé respirátory z Číny, když je umíme vyrobit u nás?

České firmy jsou schopné pomáhat a nabízí našim lidem práci i v těch nejtěžších dobách. I v našem kraji máme zlaté české ručičky, které umí vyrábět roušky, respirátory nebo dezinfekce. Proto jsme jejich nápady v době krize finančně podpořili, stejně tak jako jsme nakupovali ochranné pomůcky výhradně od prověřených dodavatelů a ne od firem v insolvenci nebo s neexistujícím sídlem. Do budoucna musíme dělat vše proto, abychom byli nezávislí na drahých zahraničních dodávkách, které jsou navíc často nekvalitní. Česká kvalita je pro nás zárukou bezpečí. To budeme podporovat.

Jak se mají děti učit, když nemají počítač?

Výuka na dálku se stala nedílnou součástí vzdělávání. Byla to nová situace pro učitele, žáky i jejich rodiče. Kvalitní distanční výuku nelze dělat bez potřebného vybavení. Řada dětí počítač nemá a tím přichází nejen o kontakt s kamarády, ale především o přístup ke vzdělání. A to jim chceme zajistit za všech okolností ve spolupráci se starosty, školami a dalšími partnery. Ani koronavirus nesmí připravit naše děti o možnost kvalitního vzdělání.

bottom of page