top of page

ZKUŠENÝ TÝM PRO PROSPERUJICÍ PARDUBICKÝ KRAJ

Náš program není seznamem prázdných slibů, nabízíme konkrétní řešení

FÉROVÉ A SPRAVEDLIVÉ PENÍZE PRO NÁŠ KRAJ

PRO více peněz NAŠEMU kraji

Pardubický kraj bohužel dlouhodobě dostává od státu na daních méně peněz než srovnatelně velké kraje. Tuto letitou nespravedlnost chceme změnit. Proto jsme připravili návrh na změnu rozpočtového určení daní pro kraje, což by nám mohlo přinést až dvě miliardy korun ročně navíc oproti dnešku. Získali bychom tak potřebné peníze pro rozvoj celého kraje.

ZDRAVOTNICTVÍ

PRO dostupné zdravotnictví,
PROTI privatizaci nemocnic

Odmítáme privatizaci akutní lůžkové péče, ale také následné a rehabilitační péče. Krajské nemocnice a léčebné ústavy musí vždy zůstat ve veřejných rukou. Jen tak bude zajištěno, že budou vždy k dispozici pro všechny občany bez rozdílu. Proto nikdy nedopustíme odprodej byť části krajského zdravotnictví do soukromých rukou. Zdravotnictví a zdraví není byznys.

PRO dokončení D35
v CELÉ trase až na Moravu

DOPRAVA

Dálnice D35 bude páteřní komunikací a nezbytnou alternativou k přetížené D1 při cestě z Čech na Moravu. Po dokončení prvních dvou úseků je však nutné urychleně pokračovat ve stavbě dalších etap, aby byla dálnice dokončena v celé délce. Tím se uleví nejen Vysokému Mýtu a Litomyšli, ale také dalším městům a obcím na trase. Proto budeme maximálně pomáhat státu při přípravě a budování dalších etap dálnice.

Stát krajům v minulosti přenechal podfinancované silnice II. a III. tříd a dlouho nám na ně nedával žádné peníze. Ty, které poskytuje nyní, bohužel zdaleka nestačí. Z krajského rozpočtu, ale i evropských fondů dáváme dlouhodobě do silnic maximum prostředků. Tlačíme také na stavební firmy, aby pracovaly co nejrychleji bez zbytečných odstávek. Pro další zrychlení tempa oprav výrazně více využijeme velkoplošné výspravy celých úseků silnic, ale i efektivní emulzní výspravy. Potřebujeme však také aktivní pomoc státu. Proto budeme hlasitě usilovat o více peněz pro náš kraj na opravy silnic.

PRO ZRYCHLENÍ oprav silnic

S ohledem na nestabilitu energetického trhu chceme  rozšířit využití obnovitelných zdrojů energie nejen na krajském majetku, abychom nebyli stoprocentně závislí na externích dodavatelích. Proto na všech krajských budovách prověříme možnost instalace fotovoltaických elektráren, zaměříme se na energetické úspory a další opatření vedoucí k energetické soběstačnosti.

PRO maximální energetickou
SOBĚSTAČNOST

ENERGETIKA

PRO dostupné školství a DOBROU práci pro naše děti

ŠKOLSTVÍ

Šanci na kvalitní vzdělání si zaslouží všichni bez ohledu na místo bydliště ve velkém městě nebo na venkově. Vzdělání musí být dostupné pro všechny bez výjimky, s širokou škálou atraktivních oborů. Proto v našem kraji udržíme dostupnou síť kvalitních středních škol od Chvaletic až po Králíky a Jevíčko. 

PRO BEZPEČNÝ region s efektivním krizovým řízením

HASIČI A IZS

Podpora dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému je investicí do naší bezpečnosti. Moderní technika, proškolení hasiči či policisté a souhra všech klíčových aktérů při mimořádných událostech je vždy zásadní. Proto budeme podporovat obměnu technického vybavení a tematická bezpečnostní cvičení v našem kraji.

PRO ROZVOJ domovu blízké sociální péče

SOCIÁLNÍ PÉČE

Všichni lidé si zaslouží žít co nejdéle doma nebo v příjemných podmínkách blízkých domácímu prostředí. Nikoliv ve velkých neosobních ústavních zařízeních. Proto podpoříme rozvoj komunitní a domovu blízké sociální péče v celém kraji. 

PRO rozvoj CELÉHO kraje od Kojic až po Jevíčko, od Kunvaldu po Třemošnici

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A EVROPSKÉ FONDY

Vládní ani evropská politika dlouhodobě nepomáhá snižovat rozdíly v kvalitě života a pracovních příležitostech, a tak lidem musí pomoci kraj. Pomoc slabším regionům musí jít ruku v ruce s rozvojem těch vyspělejších. Proto budeme cíleně podporovat hospodářsky a sociálně ohrožená území, ale také ekonomicky silné regiony včetně krajského města.

Pardubický kraj dlouhodobě patří mezi premianty v účelném využívání evropských fondů. Abychom zajistili rozvoj kraje, nemůžeme spoléhat jen na peníze od státu. Každá koruna, kterou pro region získáme navíc, má smysl. Proto budeme pokračovat v aktivním hledání všech dotačních možností pro rozvoj našeho kraje. 

PRO maximální využití fondů EU ve PROSPĚCH našeho kraje

PRO ČESKÉ, kvalitní a dostupné regionální potraviny

VENKOV, ZEMĚDĚLSTVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vážíme si českých zemědělců. Odmítáme jejich ideologické rozdělování a stavění proti sobě navzájem. Prioritou je pro nás udržení českého zemědělství jako producenta bezpečných surovin pro kvalitní české potraviny. Regionální producenti potravin jsou nenahraditelnou součástí místa, kde žijeme. V konkurenci velkých řetězců to mají mnohdy těžké. Proto budeme dále podporovat a propagovat regionální výrobce potravin a plně využívat dotačních programů pro provoz venkovských prodejen.

Když se daří venkovu, daří se celému kraji. Každá cílená finanční podpora, která pomůže rozvoji venkovských oblastí, se počítá. Dlouhodobě komunikujeme se starosty obcí a umíme jim pomoci. Kvůli nespravedlivému dělení daní mezi kraje jsme však nemohli naši podporu skokově navýšit. Férové financování krajů je naší dlouhodobou prioritou. Zvýšíme prostředky do Programu obnovy venkova jako hlavního nástroje podpory venkovských regionů, ale i další dotační programy kraje.

PRO více peněz NAŠEMU venkovu

PRO ÚČINNÝ boj proti suchu
a klimatickým změnám

Činnost člověka často velmi zásadním způsobem ovlivňuje možnosti zadržování vody v krajině, což vede k extrémům, suchu i povodním. Proto budeme prosazovat projekty hospodaření s vodou v krajině, které budou mít prokazatelný přínos a nepoškodí ostatní uživatele krajiny. Zároveň prostřednictvím Institutu environmentálních výzkumů a aplikací podpoříme aktivity obcí v oblasti hospodaření s vodou.

PRO úřady BEZ zbytečných papírů

DIGITALIZACE

Český úředník není pro stohy zbytečných papírů za stolem často ani vidět. Stojí to čas, ale také nemalé peníze. Proto budeme digitalizovat. Ušetříme tak nejen váš čas, veřejné peníze, ale i životní prostředí. Chceme se stát i dobrým příkladem pro stát.

PRO veřejné služby BLÍZKO občanům, ne řízené z Prahy

VÉST KRAJ JAKO SLUŽBU OBČANŮM

Občané v regionech si zaslouží kvalitní a dostupné veřejné služby. Zásadní úspory státního rozpočtu je proto nutné hledat v centrálním aparátu, nikoliv rušením poboček úřadů v území. Krajské a jiné územní pobočky státních organizací, institucí či úřadů musí být zachovány, aby se občanům služby státu nevzdalovaly. Proto budeme usilovat o zachování dostupných služeb pro naše občany v blízkosti jejich domova.

PRO POMOC začínajícím podnikatelům a živnostníkům

PODPORA PODNIKÁNÍ

Začít podnikat nebo jít na brigádu už během studia nebo kdykoliv později je v našem právním prostředí velmi složité. Vláda výrazně znevýhodnila dohodáře a živnostníkům podnikání nijak neulehčuje. Začínající podnikatele, kteří mají dobrou myšlenku, často odradí jednání s úřady či nutné vstupní investice. Proto chceme z krajského rozpočtu pomoci začínajícím podnikatelům nejen při rozjezdu podnikání.

PRO modernizaci zastaralých sportovišť a ROZVOJ chybějícího sportovního zázemí

SPORT

Naši sportovci pravidelně vozí medaile ze všech národních, evropských či světových akcí. Podmínky pro jejich přípravu na všech úrovních však nejsou odpovídající. Totéž platí o sportu pro všechny. Stát v této oblasti zaspal dobu a prostředky Národní sportovní agentury jsou bohužel nedostatečné. Proto v případě změny rozpočtového určení daní pro kraje navýšíme podporu oprav a budování sportovní infrastruktury v našem regionu.

PRO maximální zdůraznění
ATRAKTIVNÍCH turistických cílů

CESTOVNÍ RUCH

Atraktivních míst pro turisty z tuzemska, ale i ze zahraničí máme nespočet a zaslouží si naši pozornost. Proto navýšíme finanční podporu cílené propagaci našeho kraje se zaměřením na turisticky atraktivní lokality.

PRO uchování regionálních tradic
a OCHRANU památek

KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE

Pardubický kraj má své unikátní regionální tradice a historická místa. Kromě toho je u nás řada národních či místních kulturních památek, které musíme chránit a zachovat je pro naše děti. Kulturní dědictví je součástí naší národní identity. Proto budeme podporovat rozvoj regionálních tradic a ochranu památek od největších po nejmenší na malých obcích.

V našem kraji žije mnoho silných osobností zkušených a znalých svého oboru, mnohdy s jeho přesahem. Ne vždy se na všem shodneme, ale jedno máme společné, a to je cíl - prosperující kraj. Kraj, kde se dobře žije i pracuje. Kraj, kde budoucnost není v mlze, ale má konkrétní obrysy utvářené prací lidí, kteří se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny. A jak tuto myšlenku více upevnit? No přece spojením sil k dosažení společného cíle. My v různorodosti nevidíme slabinu. Naopak v ní vidíme potenciál k vzájemnému rozvoji.

PROČ vzniklo 3PK?

Jsme uskupení místních, navzájem spolupracujících osobností se zkušenostmi a znalostí svého oboru lokálního charakteru s krajským přesahem.

KDO jsme?

Rozhodli jsme se vystoupit z naší komfortní zóny a již několik let, na základě našich schopností a zkušeností, rozvíjíme naši obec, město, okres, kraj.

CO děláme?

Buďte informovaní o aktuálním dění ohledně 3PK přímo do Vašeho e-mailu. Newsletter můžete kdykoliv zase odhlásit pomocí odkazu v něm.

Mějte informace z první ruky

bottom of page