top of page
ilustrační ikona

JSME TÝM
LIDÍ, KTEŘÍ ŽIJÍ
MEZI VÁMI

ilustrační ikona
ilustrační ikona
ilustrační ikona

Narodil jsem se 5.11.1977 v Ústí nad Orlicí. Po maturitě na gymnáziu v České Třebové jsem vystudoval hudební výchovu, sólový zpěv a dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Sbormistrovství jsem se věnoval v předmětu řízení sboru, dirigování orchestru jsem studoval soukromě v Praze u Jiřího Portycha. Vysokoškolská studia jsem završil doktoráty na Ostravské univerzitě v Ostravě a Univerzitě Karlově v Praze.

 

Své první sbormistrovské zkušenosti jsem získal v Chlapeckém sboru Bonifantes Pardubice (1999–2003). Od roku 2002 působím na Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické škole Litomyšl. Jako pedagog se zde věnuji přípravě budoucích učitelů a jako umělecký vedoucí Smíšeného pěveckého sboru KOS a Komorního sboru KOKOS rozvoji mladých talentů.

 

Společně se zpěváky KOSu se nám podařilo získat renomé a oblibu u posluchačů nejen doma,
ale i v zahraničí. Koncertovali jsme v mnoha zemích Evropy, ale také v USA, Kanadě a Japonsku. Vydali jsme 10 CD a vyzpívali si celou řadu zlatých medailí na domácích i mezinárodních soutěžích
a festivalech, včetně zvláštních cen poroty. Za naši usilovnou práci a úspěšnou činnost jsme obdrželi tato ocenění: Národní cenu Unie českých pěveckých sborů (UČPS) Sbormistr junior za mimořádné sbormistrovské úspěchy (2012) a titul Sbor roku (2018), cenu Grand prix Mezinárodního festivalu Letohrad za nejlepší hudební výkon (2012). Město Litomyšl mou pedagogickou a uměleckou činnost ocenilo Plaketou rady města za zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti vzdělávání a kultury (2013), KOS získal titul Mladý talent (2013) a ocenění Za zásluhy o Pardubický kraj (2016).

 

Vedle pedagogické a umělecké činnosti se věnuji také aktivní pěvecké a hudebně organizační činnosti. Jsem předsedou Asociace učitelů hudební výchovy, členem hudební komise UČPS a odborné rady NIPOS-ARTAMA Praha pro středoškolský sborový zpěv. Příležitostně působím jako porotce soutěží sólového a sborového zpěvu a jako lektor sbormistrovských kurzů a sborových dílen u nás i v zahraničí. Od roku 2023 jsem uměleckým ředitelem mezinárodního sborového festivalu Svátky písní Olomouc. V poslední době se angažuji také v oblasti reformy školství (revize Rámcových vzdělávacích programů), jsem vůdčí osobností Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin – KOMPAS. Všechny tyto zkušenosti bych rád využil pro prospěch našeho kraje a přispěl zejména v oblasti kultury a školství. 

PhDr. Milan MOTL, Ph.D.

pedagog, sbormistr Smíšeného pěveckého sboru KOS

Kandiduji za Litomyšlsko

V našem kraji žije mnoho silných osobností zkušených a znalých svého oboru, mnohdy s jeho přesahem. Ne vždy se na všem shodneme, ale jedno máme společné, a to je cíl - prosperující kraj. Kraj, kde se dobře žije i pracuje. Kraj, kde budoucnost není v mlze, ale má konkrétní obrysy utvářené prací lidí, kteří se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny. A jak tuto myšlenku více upevnit? No přece spojením sil k dosažení společného cíle. My v různorodosti nevidíme slabinu. Naopak v ní vidíme potenciál k vzájemnému rozvoji.

PROČ vzniklo 3PK?

Jsme uskupení místních, navzájem spolupracujících osobností se zkušenostmi a znalostí svého oboru lokálního charakteru s krajským přesahem.

KDO jsme?

Rozhodli jsme se vystoupit z naší komfortní zóny a již několik let, na základě našich schopností a zkušeností, rozvíjíme naši obec, město, okres, kraj.

CO děláme?

Buďte informovaní o aktuálním dění ohledně 3PK přímo do Vašeho e-mailu. Newsletter můžete kdykoliv zase odhlásit pomocí odkazu v něm.

Mějte informace z první ruky

bottom of page