top of page
ilustrační ikona
ilustrační ikona

JSME TÝM
LIDÍ, KTEŘÍ ŽIJÍ
MEZI VÁMI

ilustrační ikona
ilustrační ikona
ilustrační ikona

Narodila jsem se a celý život žiji v Pardubicích. S manželem jsme vychovali dvě dcery, které se svými rodinami taktéž žijí v sídelním městě našeho kraje. Díky dcerám se naše rodina již rozrostla o další generaci, dvě vnučky a dva vnuky. Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze. Svoji profesní kariéru jsem začínala v pardubické Tesle. Po návratu do pracovního procesu po mateřské dovolené jsem zamířila do oblasti pojišťovnictví, kde jsem zastávala různé manažerské pozice. Nyní pracuji jako tajemnice v Sokolské župě Východočeské-Pippichově, která je především servisním centrem pro 65 tělocvičných jednot po celém Pardubickém kraji, ale také místem, kde zajišťujeme řadu dalších aktivit, jako jsou župní sportovní přebory, různé druhy školení a seminářů, organizačně zajišťujeme celostátně vypsané projekty, jako jsou například workshopy pro děti z mateřských škol zapojených do projektu „Se Sokolem do života".

 

Má práce je mým skutečným koníčkem a druhým životem. V pardubické tělocvičné jednotě vedu hodiny cvičení jako vedoucí cvičitelka předškolního žactva, což je pro mne, kromě vlastních vnoučat, největším potěšením.  Ráda působím také i na hodinách cvičení žen a mužů jako cvičitelka zdravotní tělesné výchovy, zároveň se aktivně účastním Všesokolských sletů a vystupuji v hromadných skladbách. Od roku 2001 jsem byla 18 let také ve funkci starostky tělocvičné jednoty, nyní jsem místostarostkou. 

Členové Sokola jsou nositeli tradic a odkazu našich předků, kteří se zasloužili o vznik našeho samostatného státu. Neohlížíme se ale jen do minulosti, ale především se snažíme k pohybu přilákat co nejvíce mladých, pro které se sport stal často jen povinnou školní aktivitou. K tomu však potřebujeme odpovídající infrastrukturu a podmínky pro činnost. Za poslední roky se nám společně s panem hejtmanem podařilo mnohé a doufám, že budeme mít možnost v započaté práci pokračovat. Proto jsem se rozhodla stát se součástí 3PK a spojit své síly s úspěšnými starosty, lékaři či učiteli, kteří vědí, co náš kraj potřebuje.

Ing. Lenka PAŘÍZKOVÁ

tajemnice a jednatelka Sokolské župy Východočeské - Pippichovy

Kandiduji za Pardubicko

V našem kraji žije mnoho silných osobností zkušených a znalých svého oboru, mnohdy s jeho přesahem. Ne vždy se na všem shodneme, ale jedno máme společné, a to je cíl - prosperující kraj. Kraj, kde se dobře žije i pracuje. Kraj, kde budoucnost není v mlze, ale má konkrétní obrysy utvářené prací lidí, kteří se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny. A jak tuto myšlenku více upevnit? No přece spojením sil k dosažení společného cíle. My v různorodosti nevidíme slabinu. Naopak v ní vidíme potenciál k vzájemnému rozvoji.

PROČ vzniklo 3PK?

Jsme uskupení místních, navzájem spolupracujících osobností se zkušenostmi a znalostí svého oboru lokálního charakteru s krajským přesahem.

KDO jsme?

Rozhodli jsme se vystoupit z naší komfortní zóny a již několik let, na základě našich schopností a zkušeností, rozvíjíme naši obec, město, okres, kraj.

CO děláme?

Buďte informovaní o aktuálním dění ohledně 3PK přímo do Vašeho e-mailu. Newsletter můžete kdykoliv zase odhlásit pomocí odkazu v něm.

Mějte informace z první ruky

bottom of page