NEBOJÍM SE

POSTAVIT ZA TO,

ČEMU VĚŘÍM

Mgr. Lenka Tlustá

starostka obce Borová

Kalendář akcí

Narodila jsem se před 44 lety v Poličce. Doma jsem však v Borové u Poličky. Jsem vdaná a mám dvě děti. Po dokončení Střední průmyslové školy stavební ve Vysokém Mýtě jsem nastoupila do zaměstnání v soukromé sféře a technickém směru, a to ve Svitavách v oboru geodézie jako zeměměřič. Povolání se mi stalo koníčkem až do doby, kdy jsem v roce 2003 po porodu dcery nastoupila na mateřskou dovolenou. O tři roky později se nám narodil syn. Tou dobou mě oslovilo dálkové studium sociálně správního směru zakončené magisterským titulem v oboru řízení malých firem. Zároveň jsem v průběhu studia nastoupila zpět do zaměstnání.

Má tehdejší pracovní dráha byla přerušena komunálními volbami v roce 2014, kdy jsem byla zvolena starostkou obce a bez jakékoliv pomoci bývalého vedení obce se postupně, ale rovnýma nohama, seznamovala s komunální politikou.

Od té doby aktivně pracuji na zásadních projektech pro rozvoj obce a obec zastupuji v orgánech svazků obcí Poličska. Jsem jednatelkou svazku DSO Oldřiš – Borová. Odměnou za pracovní úvazek starostky čítající 168 hodin týdně je mi dobrý pocit z vykonané služby pro veřejnost a pro rozvoj obce jak ve vztahu k trvale bydlícím obyvatelům, tak i ve vztahu k turistickému ruchu a návštěvníkům regionu.

Pravdou je, že příprava velkých a veřejně prospěšných projektů není otázkou chvilky, ale počítá se na roky a realizační výsledky se teprve projeví. Věřím svému lídrovi a budu ho podporovat. Na základě zkušeností nabytých nejen ve veřejné správě, ale i soukromém sektoru, potvrzuji, že spolupracovat s lidmi, kterým věřím a vím, co od nich očekávat, je nedocenitelnou devízou. Mým přáním je přispět nejen rozvoji obce, ale i našemu kraji, ke kterému mám respekt. Jsem připravena podpořit aktivní lidi, kteří dokáží své schopnosti a zkušenosti zúročit ve prospěch všech. Jsem odpůrcem jakékoliv centralizace, naopak vnímám potřebu osobní komunikace.

Nikdy neodcházím z boje a od rozdělané práce a nemám ráda neukončené výzvy. 

Kandiduji za Poličsko

Kandiduji za politickou stranu ČSSD

Zajímá tě víc? Sleduj nás na Facebooku

Přidej se

Pro média

Sleduj nás

Zadavatel: 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj

Zpracovatel: feopatito s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Lidový dům, Hybernská 1033/7, 110 00 Praha1, tel: +420 602 536 008