top of page
vrstevnice.png
kubin.png
doplnkove_prvky.png

I OKRAJ 

MŮŽE BÝT

VE STŘEDU

DĚNÍ

Ing. Václav Kubín

starosta města Králíky

Narodil jsem se v roce 1961 a společně s manželkou Monikou, se kterou jsme svoji přes 30 let, jsme vychovali tři děti. Díky nim se naše rodina rozrostla o dva vnuky. Jsem velmi rád, že naše děti neodešly do větších a atraktivnějších měst a žijí poblíž nás na Králicku, se kterým je spojena podstatná část mého života. S rodiči jsem od narození žil v Dolní Lipce a po absolvování gymnázia v Žamberku a Vysoké školy zemědělské v Praze, jsem se v roce 1984 vrátil do Králík.
 
Po školních studiích jsem nastoupil do ekonomického oddělení Státního statku v Králíkách. V letech 1992 - 2008 jsem pracoval v Komerční bance, a to postupně na pobočkách v Králíkách, v Žamberku a v Letohradu. V průběhu roku 2008 jsem nastoupil na pozici ředitele společnosti AgroKonzulta Žamberk. Ve volebních obdobích 2006 až 2010 a 2014 až 2018 jsem byl členem zastupitelstva města Králíky.

Od roku 2016 jsem předsedou Rady MAS Orlicko, která podporuje rozvoj regionálního školství a rozvoje venkova. Po volbách v roce 2018 jsem byl zvolen starostou města Králíky.

V rámci svého profesního působení jsem měl možnost blíže poznat velkou část našeho okresu a kraje, zejména pak venkova. Měl jsem a mám možnost seznamovat se s každodenní problematikou života našeho regionu. Chci podporovat rozvoj a život v našem pohraničním a venkovském prostoru, kde je život vždy o něco těžší. Chci podporovat dopravní obslužnost, zajištění základních zdravotnických služeb, základní a střední školství. Podporuji všechny sportovní a kulturní aktivity, které přispívají k bohatému občanskému životu.

Rád bych mé znalosti využil pro podporu a rozvoj mého rodného regionu a celého kraje.

Kandiduji za Králicko

kraliky@0,1x.png

3 otázky pro mě

1.

Co vás, pane starosto přimělo k tomu, že jste se stal zakládajícím členem hnutí Společně pro kraj a spoji své jméno s novou koalicí 3PK, ve které jsou také členové ČSSD a nestraníci?

Především mě oslovila účast kolegů starostů ve sdružení Společně pro kraj. Starostou města Králíky jsem krátce, ale měl jsem dobrou zkušenost se spoluprací se starosty v rámci MAS ORLICKO, z.s., což mě také přivedlo na myšlenku podpořit stávající vedení Pardubického kraje a zejména stávajícího hejtmana Martina Netolického. Vím, že pan hejtman věnuje velkou pozornost všem částem kraje, včetně pohraničí a Králicka jako takového. Dle mého názoru nová koalice podporuje kontinuitu stávajícího postoje vedení kraje, který zajišťuje rozvoj všech jeho částí.

2.

Co můžete ze své pozice nabídnout? Čím chcete přispět v rámci boje o přízeň voličů

Podmínky pro život v odlehlejších částech kraje a navíc v pohraničí jsou vždy složitější než v centru nebo v jeho blízkosti. Nabízím zkušenosti člověka, který celý život žije v tomto regionu, a který má zájem na jeho rozvoji a na vytváření přijatelných podmínek pro živo. Na Králicku žijí všechny mé již dospělé děti, které neodešly do velkého města nebo do zahraničí. Nabízím zkušenosti člověka, který z Králík dojížděl 16 let do zaměstnání. Mám velmi blízký vztah k našemu venkovu a k zemědělství, protože jsem v tomto oboru vystudoval vysokou školu a řadu let jsem v tomto oboru nebo jeho blízkosti pracoval. Mám zkušenosti s potřebami a názory podnikatelské sféry z naší oblasti, neboť jsem 16 let pracoval v bankovnictví. Mám zkušenosti z práce v radě MAS Orlicko, kde se prolínají a sbíhají požadavky a názory podnikatelského, neziskového a komunálního segmentu na rozvoj našeho regionu. Vím a za roky mého působení na „kraji“ okresu potvrzuji, že za podmínky pro život v menších městech a obcích se musí neustále usilovat. Nesmíte se nechat odradit a stále upozorňovat a hledat možnosti, jak získávat prostředky pro rozvoj.

3.

Kdybyste měl uvést jednu oblast, která je pro vás v rámci rozvoje kraje prioritní, která by to byla?

Neumím určit jednu konkrétní oblast, ale mezi prioritní pro mne osobně patří zdravotnictví včetně zabezpečení dostupnosti základní lékařské péče i v odlehlejších oblastech, dále pak stav komunikací, včetně zimní údržby a dopravní obslužnosti. V neposlední řadě je důležité školství základní a střední včetně možnosti uměleckého a sportovního vyžití především mládeže.

Kandiduji za politické hnutí SproK

Zajímá tě víc? Sleduj mě na Facebooku

bottom of page