top of page
vrstevnice.png
havir.png
doplnkove_prvky.png

DOSTUPNÉ

ZDRAVOTNICTVÍ

V CELÉM

KRAJI

MUDr. Pavel Havíř

ředitel Nemocnice následné péče

Moravská Třebová

Narodil jsem se a celý život žiji ve Svitavách. Moje vazba k tomuto regionu je tedy zcela přirozeně velmi silná. S partnerkou Jaroslavou vychováváme dvě děti. Dcerku Nikolku a syna Jonáška. Po absolvování svitavského gymnázia jsem v Brně na Masarykově univerzitě (tehdy Univerzita J. E. Purkyně) vystudoval lékařskou fakultu. Po studiích jsem se vrátil do nemocnice ve Svitavách, kde jsem nastoupil na urologické oddělení. Po složení atestačních zkoušek I. a II. stupně v oboru urologie jsem pracoval jako zástupce primáře tohoto oddělení. Od roku 2000 jsem byl 13 let ředitelem této nemocnice. Dva roky jsem jako předseda představenstva vedl všechny nemocnice akutní lůžkové péče Pardubického kraje. Byl jsem u zrodu projektu fúze nemocnic do jedné společnosti. V roce 2013 jsem se stal za ČSSD poslancem. Po ukončení čtyřletého volebního období jsem se vrátil do zdravotnictví, kde nyní působím v pozici ředitele Nemocnice následné péče v Moravské Třebové. Lékařské povolání jsem však nikdy neopustil, jelikož nadále působím jako ambulantní lékař v urologické ambulanci v Poličce.

Mimo své pracovní aktivity jsem byl více než 20 let zastupitelem města Svitavy, čtyři volební období členem městské rady a jedno volební období neuvolněným místostarostou.
 
Jsem přesvědčen, že s ohledem na mé profesní zkušenosti mám velký přehled o potřebách a slabinách českého zdravotnictví, a to jak v nemocniční, tak i v ambulantní péči. Znám také velmi dobře potřeby a problémy fungování samosprávy, které jsem získal kromě působení ve Svitavách také jaké jako člen Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Dostupné zdravotnictví v celém kraji.

Kandiduji za Svitavsko

Zajímá tě víc? Sleduj mě na Facebooku

svitavy@0,1x.png

3 otázky pro mě

1.

Na konci roku 2019 byl představen nový volební projekt 3PK, jehož součástí jsou kandidáti České strany sociálně demokratické a sdružení Společně pro kraj. Co vás vedlo k tomu obléct si fialovo-oranžový dres a spojit své jméno s novou koalicí?

Důvodů je hned několik. Především je to osoba současného hejtmana Martina Netolického, kterého znám jako člověka, který řízení krajské samosprávy skutečně rozumí a Pardubický kraj se pod jeho vedením stal místem pro příjemný život. Vážím si především toho, že nikdy nemluví do větru a to, co slíbí, také splní. Je to člověk velkých vizí a vytvoření této koalice k nim patří. Samosprávné orgány, tedy obce, města i kraje nejsou na rozdíl třeba od Parlamentu politickým kolbištěm a pro jejich fungování je důležité mít ve vedení lidí pracovité a schopné poznat a řešit problémy života regionů. Tato koalice má velký předpoklad tomuto požadavku vyhovět. Celá je sestavená z lidí s velkou zkušeností ať z veřejné správy nebo řízení velkých institucí. Pro mě osobně už setkání s kandidáty byl silný zážitek velkého zaujetí pro tuto práci.

2.

Co můžete ze své pozice nabídnout? Čím chcete přispět v rámci boje o přízeň voličů?

Jsem profesí lékař a mnoho let pracuji především v řízení zdravotnických zařízení. Současně, byť v malém rozsahu, pracuji stále jako ambulantní lékař-urolog. Myslím, že jsem schopen vidět potřeby zdravotnictví a především potřeby pacientů. Zdravotní péče je zcela zásadní veřejná služba a v jejím zajištění má i krajská samospráva nezastupitelné místo. Je nutné definovat zásadní problémy, mezi které patří především nedostatek ambulantních lékařů různých odborností, zejména pak praktiků a stomatologů. Připravit smysluplné kroky ze strany krajské samosprávy k řešení tohoto problému považuji za svůj úkol v tomto týmu.
Další oblast, která je pro rozvoj Pardubického kraje zcela zásadní, je dobudování páteřní dopravní infrastruktury, tedy dálnice D35. Pocházím z jihovýchodní části kraje, ze Svitav, pracuji nyní v nemocnici Moravské Třebové a zejména pro tuto část kraje je D35 pro další rozvoj zcela zásadní. V letech 2013 až 2017 jsem byl poslancem a jako člen Podvýboru pro dopravu jsem získal řadu poznatků a zkušeností, které bych rád nabídl při řešení tohoto velkého problému kraje.

3.

Kdybyste měl uvést jednu oblast, která je pro vás v rámci rozvoje kraje prioritní, která by to byla?

Vzhledem k mé profesní specializaci je to jednoznačně oblast zdravotnictví ve všech součástech od ambulantní přes akutní až po následnou péči.

Kandiduji za politické hnutí SproK

bottom of page