top of page
  • Obrázek autora3PK

Vstup do tvrze Bouda dostane svůj původní vzhled včetně replik střílen a vrat

Dokončením stavby a dovybavením nového provozního objektu na jaře letošního roku bude možné zahájit další etapu zvelebování tvrze Bouda na Králicku. Krajští radní v pondělí schválili výběr stavební firmy, která navrátí vstupnímu objektu jeho původní vzhled, a zajisti další nezbytné úpravy. Celková cena za tyto práce, které budou probíhat za provozu Boudy, činí 8,4 milionu včetně daně.„Úprava vstupního objektu je dalším z řady postupných kroků, kterým chceme posunout nejen provoz budovy, návštěvnický komfort, ale také atraktivitu Boudy. Nezbytným předpokladem pro úpravu vstupního objektu bylo přesunutí provozních součástí mimo hlavní objekt, což se nám nyní daří. Samotný vstupní objekt tak bude možné začít plně využívat pro výstavní činnost,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Za stavebně technického pohledu budeme řešit obnovu vnějšího vzhledu vstupního objektu, zabezpečení objektu proti vlhkosti zatékáním dešťových vod a proti kondenzaci vzdušné vlhkosti v letních měsících. Součástí je také výroba a osazení replik střílny pro těžký kulomet, dvou zvonů pro lehký kulomet, dvou plechových silnostěnných dveří vstupů pro pěší a posuvných silnostěnných vrat nákladního vjezdu. Celkové náklady jsou 8,4 milionu korun včetně daně,“ doplnil hejtman Martin Netolický.Dělostřelecká tvrz Bouda je jednou z největších pevnostních staveb z 30. let 20. století, které jsou na území naší republiky přístupné veřejnosti. Je zároveň součástí Králické pevnostní oblasti, kde je postupně realizován největší projekt na záchranu a zpřístupnění těchto unikátních vojensko-technických a historických památek v České republice. Leží na značené turistické stezce i na upravované lyžařské stopě ze Suchého vrchu.

Comments


bottom of page