top of page

V Trhové Kamenici uvedli do zkušebního provozu novou čistírnu odpadních vod

V Trhové Kamenici na Chrudimsku dokončili nejrozsáhlejší projekt v její historii. Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod je hotová. Na zprovoznění ČOV se jel podívat i radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.


„Zkušební provoz byl úspěšně zahájen. Potrvá zhruba jeden rok. V této chvíli už je na kanalizaci napojeno kolem padesátky domácností, další by se měly postupně přidávat. Jedná se o velmi důležitou stavbu, a to nejen pro Trhovou Kamenici, ale i pro širší okolí. Obcí protéká řeka Chrudimka vedoucí přes Horní Bradlo až k Seči. Ovlivňuje tedy jak tuto rekreační oblast, tak i samotnou Sečskou přehradu jako zdroj pitné vody. Především z hlediska životního prostředí se jedná o velmi významnou a potřebnou investici,“ vysvětlil radní Krčil.

Stavba kanalizace stála více než 130 milionů korun, obec na ni získala dotaci ze Státního fondu pro životní prostředí v hodnotě 70 milionů korun. Dalších 8 milionů korun poskytl Pardubický kraj. Na zbývající náklady si obec vzala úvěr.

Kromě Trhové Kamenice navštívil radní Miroslav Krčil také sousední obec Včelákov. I tady si prohlédl místní ČOV, která je zde v provozu již od roku 2014. „Ve Včelákově čistírna funguje a plní svoji roli, napojeny jsou na ni snad všechny domácnosti i většina chalupářských objektů. Pouze Dolní Babákov, jedna z místních částí Včelákova, není odkanalizována. Připojení ke kanalizaci zde není z ekonomického hlediska možné. Namísto toho zde připravují projekt decentralizovaného odkanalizování prostřednictvím domácích čistíren odpadních vod,“ sdělil Miroslav Krčil.

Se starostou Včelákova Janem Pejchou radní hovořil i o dalších investicích. Jednu z těch větších představuje pořízení nového lisu kalů do provozu ČOV v hodnotě 2 milionů korun, na který získal městys 90% dotaci.

6 zobrazení

Comments


bottom of page