Sdružení místních samospráv ocenilo kraj za boj proti stavebnímu zákonu

Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv České republiky včera kromě volby nového vedení vyhlásilo také výsledky anket Počin roku a Přešlap roku v oblasti samosprávy. V obou kategoriích byl v hlavní roli stavební zákon. Zatímco anticenou za podobu stavebního zákona bylo oceněno Ministerstvo pro místní rozvoj, tak Počinem roku se stal návrh Pardubického kraje směřující k odložení účinnosti stavebného zákona, který předložil hejtman Martin Netolický.


„Ocenění od starostů měst a obcí za naši legislativní iniciativu jen dokazuje, že nová podoba stavebního zákona je pro samosprávy nepřijatelná. Ukazuje se, že byla protlačena politicky na sílu bez hledání širší shody v území, a to především s těmi, kterých se ve výsledku bude také dotýkat, a to jsou města a obce,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se novým stavebním zákonem dlouhodobě zabývá a návrh zákonodárné iniciativy spočívající v odložení účinnosti stavebního zákona krajským zastupitelům předložil. „Nové složení poslanecké sněmovny nám dává velkou naději, že nový stavební zákon ve stávající schválené podobě bude minimálně o rok odložen, čímž se vytvoří prostor pro skutečnou odbornou debatu napříč politickým spektrem se zapojením všech sdružení zastupujících zájmy krajů, měst a obcí. Musíme si uvědomit, že novým stavebním zákonem tak, jak je navržen, de facto reformujeme celou veřejnou správu na úseku stavebního práva, což znamená obrovské změny a nejistotu v době, kdy je naopak nezbytné výstavbu a investiční činnost urychlit,“ řekl hejtman Netolický.


Na druhém místě v kategorii Počin roku skončila iniciativa „Milostivé léto“, na třetím místě pak Senát ČR za úpravu tzv. daňového balíčku, čímž bylo zabráněno vyšším výpadkům v příjmech samospráv. V rámci anticeny Přešlap roku získalo Ministerstvo pro místní rozvoj za podobu stavebního zákona 69 procent všech hlasů. Na druhém místě se umístil odpadový zákon, a na třetím pak povinnost zveřejňovat vyhlášky samosprávných celků v centrálním registru.

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje téměř 2000 obcí a měst v ČR.

3 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše