top of page

Sdružení místních samospráv ocenilo kraj za boj proti stavebnímu zákonu

Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv České republiky včera kromě volby nového vedení vyhlásilo také výsledky anket Počin roku a Přešlap roku v oblasti samosprávy. V obou kategoriích byl v hlavní roli stavební zákon. Zatímco anticenou za podobu stavebního zákona bylo oceněno Ministerstvo pro místní rozvoj, tak Počinem roku se stal návrh Pardubického kraje směřující k odložení účinnosti stavebného zákona, který předložil hejtman Martin Netolický.


„Ocenění od starostů měst a obcí za naši legislativní iniciativu jen dokazuje, že nová podoba stavebního zákona je pro samosprávy nepřijatelná. Ukazuje se, že byla protlačena politicky na sílu bez hledání širší shody v území, a to především s těmi, kterých se ve výsledku bude také dotýkat, a to jsou města a obce,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se novým stavebním zákonem dlouhodobě zabývá a návrh zákonodárné iniciativy spočívající v odložení účinnosti stavebního zákona krajským zastupitelům předložil. „Nové složení poslanecké sněmovny nám dává velkou naději, že nový stavební zákon ve stávající schválené podobě bude minimálně o rok odložen, čímž se vytvoří prostor pro skutečnou odbornou debatu napříč politickým spektrem se zapojením všech sdružení zastupujících zájmy krajů, měst a obcí. Musíme si uvědomit, že novým stavebním zákonem tak, jak je navržen, de facto reformujeme celou veřejnou správu na úseku stavebního práva, což znamená obrovské změny a nejistotu v době, kdy je naopak nezbytné výstavbu a investiční činnost urychlit,“ řekl hejtman Netolický.


Na druhém místě v kategorii Počin roku skončila iniciativa „Milostivé léto“, na třetím místě pak Senát ČR za úpravu tzv. daňového balíčku, čímž bylo zabráněno vyšším výpadkům v příjmech samospráv. V rámci anticeny Přešlap roku získalo Ministerstvo pro místní rozvoj za podobu stavebního zákona 69 procent všech hlasů. Na druhém místě se umístil odpadový zákon, a na třetím pak povinnost zveřejňovat vyhlášky samosprávných celků v centrálním registru.

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje téměř 2000 obcí a měst v ČR.

4 zobrazení

Comments


bottom of page