top of page

Pardubický kraj pomůže včelařům, když jejich včelstva zdecimuje mor nebo neznámá otrava


Pardubický kraj připravil pro včelaře další dva dotační tituly. Ty mají pomoci s obnovením činnosti a motivovat včelaře v případech, kdy včelstva zlikviduje nákaza včelího moru nebo otrava neznámého původu. V rozpočtu kraje pro rok 2022 je pro včelaře připraveno celkem 550 tisíc korun.


„Chceme pomoci všem včelařům, kterým v tomto důsledku uhynulo včelstvo, nebo byli nuceni zlikvidovat své úly. Kromě tradičního finančního příspěvku pro začínající včelaře budou moci v příštím roce včelaři zažádat o další dva dotační příspěvky. Týkají se těch, kteří přišli o své úly jejich spálením z důvodu nákazy moru včelího plodu v roce 2021 nebo 2022 a také těch, jejichž celá včelstva v roce 2021 nebo 2022 uhynula v důsledku otravy, u níž není znám původce,“ vysvětlil krajský radní pro zemědělství, venkov a životní prostředí Miroslav Krčil.

Každý z dotačních podtitulů má stanoveny podmínky pro uplatnění. Pro dotační příspěvek na zakoupení nových nástavkových úlů platí, že žadatel bude muset likvidaci úlu s potvrzeným výskytem moru prokázat a zároveň bude muset uplatnit žádost o náhradu podle zákona o veterinární péči. „Podpora ze strany Pardubického kraje by mohla napomoci zabránit dalšímu šíření nákazy moru včelího plodu a měla by být motivační v tom směru, že obnova úlů proběhne výhradně novými, nástavkovými úly,“ poznamenal radní Krčil.

Příspěvek na pořízení nových oddělků nebo hotových včelstev pak obdrží žadatel za předpokladu, že k úhynu došlo průkazně v důsledku otravy včelstev následkem aplikace přípravků na ošetřování a ochranu porostů a rostlin a nepodařilo se zjistit původce otravy.

Veškeré informace a také formuláře k jednotlivým žádostem jsou k dispozici na www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-podpory-zacinajicich-vcelaru/114689/.

1 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page