top of page

Nové vedení Brandýsa nad Orlicí chce zachránit místní sokolovnu

Do Brandýsa nad Orlicí přijel ve středu odpoledne hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. S novým starostou Vítem Zabranským řešil především nastavení vzájemné spolupráce mezi krajem a městem, ve kterém se nachází krajský rehabilitační ústav, situaci místní sokolovny, péči o kulturní památky či modernizace krajských silnic.

„Místní samospráva je pro nás obzvláště v případě, kdy se ve městě nachází krajské zařízení, velmi důležitým partnerem. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí je navíc pro město jako takové významným zaměstnavatelem, takže jsem přesvědčený, že bychom měli společně komunikovat velmi aktivně,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Jednání s vedením města se zúčastnila také krajská zastupitelka a tajemnice Sokolské župy Východočeské-Pippichovy Lenka Pařízková. Místní sokolovna, dokončená v roce 1892 a adaptovaná na sokolovnu v letech 1925 až 1926, je totiž dlouhodobě ve špatném technickém stavu a de facto nemůže sloužit svému účelu. Budova je v majetku místní jednoty, která však na důležité stavební a záchranné práce nemá finanční prostředky. „Místní sokolská jednota se postupně oživuje, narůstá i samotná členská základna, která však musí vzhledem k nevyhovujícímu stavu objektu cvičit v pronajatých prostorách. Problém je jak se střechou, tak s vlhkostí či vytápěním,“ uvedla Lenka Pařízková. „Ve městě není alternativní prostor, kde by bylo možné pořádat kulturní akce jako například plesy či různé komornější koncerty a představení. Proto se budova sokolovny pro tyto účely nabízí. Město ve spolupráci s jednotou by nyní mělo připravit kalkulaci na nezbytné práce a stavební úpravy, o kterých bychom následně mohli jednat,“ řekl Martin Netolický.

Toho starosta Vít Zabranský informoval o záměru města na regeneraci panelového sídliště nedaleko nádraží. „Jedná se o dva roky starý projekt, který v tehdejších cenách vyšel 36 milionů korun, což je pro rozpočet našeho města bez dotačních prostředků opravdu složité. Nehledě na to, že ceny od té doby výrazně narostly. Proto řešíme jednak etapizaci celého projektu a jednak potenciální dotační možnosti v rámci národních, ale i evropských dotací,“ řekl starosta Zabranský.

Vedle zámku, který je v soukromých rukách, se v Brandýse nad Orlicí nachází zřícenina hradu ze 13. století. Tato Národní kulturní památka v majetku města postupně prochází rekonstrukčními a sanačními pracemi za účelem zvýšení bezpečnosti a zpřístupnění veřejnosti. „Stejně jako v případě hradu Cimburk u Městečka Trnávka bychom mohli v rámci krajského rozpočtu pomoci městu s dílčími záchrannými pracemi, což v kombinaci se státními dotacemi může být významná pomoc pro oživení této turistické zajímavosti,“ řekl hejtman.

18 zobrazení

Commenti


bottom of page