top of page

Netolický: Kraje dávají vlastní návrh pro řešení vysokých cen energií


Do dnešního dne jsem se setkával s názory odmítajícími návrhy na zastropování cen energií, o kterém se snažím hovořit již téměř dva týdny kvůli neúnosnému drakonickému nárůstu cen. Zdá se, že se situace zásadně mění. Ve čtvrtek na Zemi živitelce v Českých Budějovicích hovořil o zastropování prezident republiky Miloš Zeman, dnes jsme se na definování cen pro domácnosti, podnikatele, ale i veřejný sektor dohodli všichni hejtmané českých a moravských krajů při jednání Asociace krajů České republiky. Můžeme tomu říkat ceny definované, usměrňované, zastropované či regulované. Jde ovšem stále o totéž, aby spekulativní ceny nebyly pro spotřebitele finančně likvidační. Samozřejmě musí dojít také k dalším opatřením, aby u nás nedošlo po stanovení maximálních cen k vykoupení energie ze zahraniční, jak se tomu stalo například v Austrálii. V každém případě je celá záležitost také na jednání s partnery z ostatních státu Evropské unie. Účinně k řešení růstu cen energií přistoupili například Španělsko a Portugalsko. Zásadní je pro nás ovšem názor sousedního Německa, i proto doufám, že setkání českého premiéra a německého kancléře v příštím týdnu přinese konkrétní výsledek.

Základní pilíře návrhu Asociace krajů ČR dnes představil předseda Martin Kuba. Jedná se o návrh společný, tedy plně podporovaný všemi kraji. Jedním z parametrů je definování zastropované ceny směrem k veřejné správě či firmám. Hovoříme také o otázkách jako zestátnění části výrobních kapacit ČEZu, ale také o konkrétních krocích pro reálné usměrnění trhu s energiemi. Stávající ceny, které dosahují až 20 tisíc korun za megawatthodinu, nejsou únosné ani pro domácnosti, ani firmy, ani veřejnou správu. Podle našeho návrhu by měl existovat státní obchodník směrem k veřejné správě, která provozuje školy, nemocnice, ústavy sociální péče a další klíčové záležitosti v oblasti infrastruktury státu. Tento státní obchodník by měl veřejné správě dodat předem definovaný objem elektrické energie za stanovenou cenu. Nemělo by se však jednat o dodávky pro nadstavbové záležitosti jako jsou například koupaliště, bazény a podobě. Musí jít primárně o fungování institucí, které jako kraje zřizujeme nebo zakládáme.

Tento návrh, který jako Asociace krajů předkládáme, je realizovatelný a nejedná se o žádné plácnutí do vody, protože všechny jeho parametry jsou konzultovány s odborníky na energetiku. Návrh konvenuje s tím, o čem možná vláda v tuto chvíli uvažuje pouze v konturách, proto jsme přesvědčeni, že se musí velmi rychle k nějakým krokům přistoupit. O tom, proč s těmito konkrétními plány přichází Asociace krajů České republiky a ne Ministerstvo průmyslu a obchodu, ať si každý učiní závěr sám. Právě toto ministerstvo je tu od toho, aby podobné návrhy přinášelo. Stávající kroky MPO pro nás nejsou srozumitelné a nepřichází rychle. Proto se domníváme, že musíme přijít s alternativním návrhem. Obrací se na nás občané, zástupci našich organizací ve školství, sociálních službách či zdravotnictví a my se musíme postarat o zajištění právě těchto služeb pro naše občany.

23 zobrazení

Comments


bottom of page