top of page
  • Obrázek autora3PK

Moravskotřebovsko trápí absence vysokorychlostního internetu

Jedním z velkých témat Pardubického kraje poslední doby je rozvoj hospodářsky a sociálně ohrožených území. Na základě statistik se jedná o území Moravskotřebovska, Českotřebovska, Králicka a Svitavska. V rámci prvních dvou území již aktivně fungují jednotlivé pracovní skupiny a řídící výbory a postupně se pozornost směřuje také na zbývající dvě. V tomto týdnu se sešly řídící výbory v České a Moravské Třebové. Tématem v Moravské Třebové byl především rozvoj vysokorychlostního internetu, což je momentálně nejpalčivější problém, který má vliv také na vylidňování celého regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.

„Náš přístup k hospodářsky a sociálně ohroženým územím je unikátní v rámci celé České republiky. V Moravské i České Třebové již implementujeme jednotlivé části integrovaného plánu rozvoje a máme patrné první viditelné výsledky,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že výrazně by se měl o tato ohrožená území starat více stát. Ostatně přístup kraje k periferním oblastem ocenil v rámci své návštěvy regionu také prezident České republiky Petr Pavel. Podle starosty Moravské Třebové Pavla Charváta je přístup kraje unikátní a městu pomohl v mnohém. „Přiznám se, že na počátku jsem byl skeptický, jelikož různých plánů a strategií na všech úrovních vzniká mnoho. Nicméně integrovaný plán rozvoje pro náš region Moravskotřebovska a Jevíčska nám v první fázi pomohl uvědomit si naše reálné problémy a porovnat naše území nejen s jinými lokalitami v Pardubickém kraji, ale i celorepublikově. Jedná se i o identifikaci problémů, ale především výzev, které musíme nyní aktivně uchopit s pomocí kraje především my,“ řekl Pavel Charvát.

Velkým tématem Moravskotřebovska a Jevíčska je špatné a často absentující pokrytí vysokorychlostním internetem. Díky spolupráci se společností CETIN by se do roku 2026 mělo výrazně zlepšit připojení k internetu až ve 40 obcích v kraji. „Oblast Moravskotřebovska je z hlediska kraje velmi specifická v tom, že absence vysokorychlostního internetu v řadě míst je považována za největší problém. Nejsou to silnice, zdravotnictví, školství nebo sociální služby. Je to právě nedostatečná kapacita nebo úplná absence vysokorychlostního internetu, který na mnoha místech považujeme za téměř samozřejmý. I přesto, že se nejedná o naši primární kompetenci, tak chceme pomoci, protože na řadu míst se soukromému sektoru nevyplatí jít. Nicméně ministerstvo průmyslu a obchodu nastavilo výzvu tak, že kraj nemůže být žadatelem, i když by chtěl, jelikož nejsme a nemůžeme být podnikatelem v telekomunikační infrastruktuře,“ řekl hejtman.

Bývalý ministr pro místní rozvoj, senátor a stávající zastupitel Pardubického kraje Radko Martínek připomněl, že Česká republika je při zavádění vysokorychlostního internetu nejhorší v Evropě. „Moravskotřebovsko se vylidňuje a vysokorychlostní internet je jedním z důvodů. Řada lidí dnes může pracovat z domova a je jim jedno, jestli to bude Jevíčko nebo Brno. Chtěli by čerpat levnější služby venkova, ale nemohou, jelikož musí za kvalitním internetovým připojením do větších sídel. To znamená, že nemůžeme udržet ani mladé lidi v některých regionech, jelikož internet čerpají téměř 24 hodin denně a sedm dní v týdnu,“ řekl Radko Martínek.

Zlepšení dopravního spojení do Brna

Jedním z dílčích identifikovaných problémů bylo také dopravní napojení směrem do jihomoravského kraje a především do Brna. „V prosinci 2023 se na základě podnětů z území podařilo změnit autobusové jízdní řády a zlepšit napojení Jevíčska na Brno, a to posílením spojů do Rájce-Jestřebí, odkud je možné pokračovat vlakem na Brno, do kterého pravidelně dojíždí řada studentů. Odpadla tak nutnost přestupu v Boskovicích,“ uvedl jeden z příkladů konkrétní pomoci hejtman Martin Netolický.

Stát připravuje samostatný dotační program pro HSOÚ

Zástupce ministerstva pro místní rozvoj informoval zástupce regionů o systému bonifikace hospodářský a sociálně ohrožených území v rámci stávajících dotačních titulů, ale také o přípravě zcela samostatného dotačního programu na podporu rozvoje těchto regionů. V tuto chvíli by se mělo jednat o dva miliony korun na jedno území, a to především na projektovou přípravu. Pardubický kraj již dlouhodobě znevýhodněné regiony podporuje nejen prostřednictvím vlastního dotačního programu, ale také zvýhodněním ve všech vyhlašovaných dotačních programech.

Podpora investic do rozvoje dostupného bydlení

Ředitelka Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Klára Štefančová prezentovala fungování krajského regionálního centra na podporu dostupného bydlení a dotační program na vznik dostupných bytů, a to jak v rámci výstavby, tak nákupu již existujících bytových jednotek a jejich opravy. Město Moravská Třebová se v rámci tohoto programu plánuje zapojit a získat dostupné byty pro své občany.

 

Kommentare


bottom of page