top of page

Miroslav Krčil: Nechceme držet obce zbytečně v nejistotě

Pardubický kraj upravilpravidla pro poskytování dotací do rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Jejich nové znění schválilo krajské zastupitelstvo na svém posledním zasedání. Jde především o reakci na novelu vodního zákona, kterou došlo ke zrušení povinnosti odběratelů platit zálohy za odběr podzemní vody. Nyní se podávají pouze poplatková přiznání za uskutečněný odběr a následují platby.


„Lhůta pro podání žádostí byla nově stanovena od 1. ledna do 30. dubna kalendářního roku. O schválení či zamítnutí této žádosti se bude rozhodovat do 31. října běžného roku. V praxi to tedy znamená, že ve stejném roce, kdy bude žádost podána, o ní bude i rozhodnuto. Tímto krokem celý proces zpřehledníme. A pro samotné žadatele to bude mít pozitivní dopad v tom, že je kraj nebude držet v nejistotě, zda dotaci obdrží či nikoliv. Pro tento kalendářní rok ještě platí přechodné ustanovení. U žádostí, které dojdou do 30. června se použijí dosavadní dotační pravidla, u těch pozdějších se rozhodne do 31. října,“ vysvětlil krajský radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Další změna se týká vstupního kritéria hodnocení pro oblast zásobování pitnou vodou, oblast odpadních vod i oblast žádostí na projektové dokumentace. Nově se bude přihlížet k tomu, zda se jedná o problémový správní obvod obcí s rozšířenou působností. „Navazujeme tak a budeme zohledňovat celkovou strategii rozvoje Pardubického kraje, kterou zastupitelstvo přijalo jako základní koncepční dokument,“ doplnil Miroslav Krčil.

3 zobrazení0 komentářů

Comentários


bottom of page