top of page
vrstevnice.png
Vojtech flat NK7_6756.png
doplnkove_prvky.png

ROZVÍJEJME

VŠE, CO

FUNGUJE

Marcel Vojtěch

starosta Seče

Je mi 46 let. Celý svůj dosavadní život jsem prožil v Seči. Mám 2 děti, 18letého syna Lukáše a 14letou dceru Lucii.
 
Do komunální politiky jsem vstoupil ve 28 letech, kdy jsem byl zvolen místostarostou. Nyní již 3. volební období vykonávám funkci
uvolněného starosty. Od počátku mého veřejného života se snažím lidi stmelovat, posilovat vzájemnou úctu a respektovat názory ostatních. Jsem zakládajícím členem místního spolku Sečská lilie, který organizuje několik, dnes již tradičních, akcí v průběhu celého roku.

Snažím se o spolupráci nejen místních organizací a spolků, ale také okolních obcí. Jelikož naše obec leží v blízkosti kraje Vysočina a Středočeského, podporuji kooperaci taktéž na mezikrajské úrovni. Prioritou je pro mě rozvoj celého Pardubického kraje, včetně jeho okrajových částí.

Usiluji o rozvoj rekreace v okolí sečské přehrady, ale například i zaměstnanosti v rámci celého železnohorského regionu.

Kandiduji za Chrudimsko

chrudim@0,1x.png

3 otázky pro mě

1.

Co vás vedlo k tomu obléct si fialovo-oranžový dres a spojit své jméno s novou koalicí?

Spolupráce obcí, měst a kraje je přirozenou součástí života samospráv. Já si za téměř 6 let na židli starosty na radnici několikrát ověřil, že to jde bez ohledu na velkou politiku. Že to jde dle skutečných potřeb daného území. A taky, že to jde, na základě podané ruky a daného slova. Důvěra v jeden druhého, která nás takto spojila, je velkým základem pro mé vlastní rozhodnutí zapojit se a pomoci takto utvářet kraj, ve kterém žiji. Jde to takto v obcích a městech, a já jsem přesvědčen, že to takto jde i na úrovni kraje.

2.

Čím chcete přispět v rámci boje o přízeň voličů v Pardubickém kraji?

Od roku 2006 se pohybuji v komunální politice v našem městě, od roku 2014 mám tu čest být starostou a také předsedou svazku obcí Heřmanoměstecko, kde je dobrá spolupráce v celém území nutná a nebytná. Dlouhé roky jsem působil ve vedení národního sportovního svazu hokejbalu, měl jsem možnost ho i vést coby předseda. Působím dodnes v rámci komise Českého olympijského výboru pro neolympijské sporty. Na krajské úrovni pak dlouhé roky spolupracuji s nejrůznějšími spolkovými organizacemi, a to nejen sportovními. Zkrátka provází mne životní postoj a názor, že spolupráce lidí a jejich vzájemná důvěra, respekt jeden k druhému je to, co je maximálně prospěšné pro široké okolí a přináší to vždy výsledky. Nabízím tak nejen zkušenosti z veřejného života, ale především filosofii, že to takto jde i v samosprávě. Kraj nemusí být vyjímkou. Ani v době předvolební, ani po volbách.

3.

Kdybyste měl uvést jednu oblast, která je pro vás v rámci rozvoje kraje prioritní, která by to byla?

Jsem duší sportovec, takže pro mne sport jako životní styl je jasnou prioritou pro dobrý život v našem kraji. A zdaleka tím nemyslím sport profesionální. Každopádně kraj, tak jako každé město i malá obec jsou mozaikou nejrůznějších problémů a potřeb a nedá se vytrhnout jedna oblast ze všech. Co mne však napadá je, že by všechny oblasti měl provázet stejný a pro mne snadno nazvaný tzv. "sportovní přístup fair-play" k jejich správě a řízení.

Kandiduji jako nestranník za politické hnutí SproK

Zajímá tě víc? Sleduj nás na Facebooku

bottom of page