top of page

Změna zákona pomůže obcím v rychlejším čerpání krajských dotací

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se ve čtvrtek dopoledne zúčastnil krajského setkání Svazu měst a obcí ČR, které se konalo v Pardubicích. Přítomné starosty seznámil především s připravovanou změnou zákonů o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze. Ta mimo jiné spočívá ve zrychlení a zjednodušení dotačního vztahu mezi krajem a obcemi.

„V rámci připravované novely zákonů o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze bychom chtěli zrychlit a zjednodušit vzájemné dotační vztahy mezi krajem a obcemi. Zatímco u běžných žadatelů o krajskou dotaci je možné až do výše 200 tisíc korun schvalovat poskytnutí dotace pouze v krajské radě, tak v případě obcí se musí i dotace ve výši tisíce korun schvalovat zastupitelstvem, což samozřejmě zpomaluje celý proces poskytnutí dotace. V rámci změny bude možné dotace pro obce až do výše jednoho milionu korun schvalovat pouze krajskou radou, což osobně považuji za rozumné. Pro obce se tak stane vyplacení krajské dotace rychlejším a pohodlnějším,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který starosty seznámil také s aktuálními informacemi, které se týkají avizované transformace České pošty.


Svaz měst a obcí České republiky

Svaz byl založen v roce 1989 jako nepolitická a dobrovolná organizace sdružující města a obce. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci a podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Od roku 2004 je SMO ČR povinným připomínkovým místem a od roku 2005 pak pravidelně minimálně jednou ročně jedná s vládou na základě podepsané Dohody o spolupráci. Svaz sdružuje 2 800 obcí, tj. 44,77 procent z celkového počtu obcí v České republice.

12 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page