top of page
  • Obrázek autora3PK

Změna ve financování nepedagogů je nesystémový krok. Bez kompenzace pro obce a kraje nelze převádět další zátěž.

O aktuálních plánech Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR ve vztahu k převedení financování nepedagogických pracovníků v regionálním školství na obce a kraje jednali ve čtvrtek s ministrem školství Mikulášem Bekem hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a krajský radní a starosta Hlinska Miroslav Krčil. Ty doprovázel také starosta Rokytnice v Orlických horách Jiří Štěpán, který je společně s hejtmanem Netolickým a radním Krčilem jedním ze signatářů výzvy Hlas samospráv.

Hejtman již v minulosti deklaroval, že Pardubický kraj nesouhlasí s navrhovanou změnou v odměňování nepedagogických pracovníků, kdy by podle návrhu ministerstva školství mělo docházet k dofinancování platů ze strany zřizovatele, tedy měst, obcí a krajů. „Neumím si představit, že by na nás a na obce stát bez jakékoliv kompenzace převedl povinnost hradit vybrané nepedagogické pracovníky na školách. Je to nesystémový návrh, protože vedle vzdělávací části musíme zohledňovat také další profese, které jsou pro chod školy nezbytné. Jedná se o kuchařky, školníky, IT pracovníky a jiné nepedagogické pracovníky, kteří zajišťují provoz škol. V případě našeho kraje v pozici zřizovatele středních škol by se jednalo o přibližně 300 pracovníků a samozřejmě se na nás již ředitelé našich škol obrací s dotazy,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Převod financování činnosti nepedagogických pracovníků ze státu na obce a kraje je možný pouze tehdy, pokud vláda zároveň upraví školský RUD pro obce a kraje a tyto prostředky bude plně kompenzovat, což však v tuto chvíli nepředpokládám jako reálné,“ řekl hejtman Netolický, který zároveň patří mezi hlasité kritiky stávajícího nastavení rozpočtového určení daní pro kraje.

Potenciální dopad to obecního rozpočtu vyčíslil starosta Hlinska Miroslav Krčil. „Konkrétně u nás v Hlinsku dosáhly mzdové náklady na nepedagogické pracovníky včetně povinných odvodů v minulém roce dohromady ve všech školských zařízeních zhruba 23,5 milionu korun. Jako starosta si nedovedu v praxi představit, že tyto peníze dáváme z rozpočtu města. To je zkrátka nereálné. Zároveň, vzhledem ke zkušenostem, mám poměrně velké obavy, aby kompenzace v rámci rozpočtového určení daní byla adekvátní a pokryla celou tuto sumu. Zároveň si myslím, že tato dvojkolejnost nepřispěje k dobrým vztahům ve školách. A také organizace a odpovědnost za odvedenou práci bude mnohem problematičtější,“ řekl starosta Hlinska a krajský radní Miroslav Krčil

Zástupci samospráv s ministrem Bekem hovořili také o dlouhodobém záměru ve vzdělávání a oborové struktuře středních škol. „Každý region má svá specifika a s tím je potřeba přistupovat k řešení oborové skladby. Jsem rád, že avizované vyrovnávání všeobecného a odborného vzdělávání není stanoveno plošně, ale ministerstvo nechá rozhodování na krajích podle místní zkušenosti, naplněnosti škol a poptávce. Naše krajská středoškolská síť je stabilní a i do budoucna nechceme dělat výrazné změny. Jiná situace je v Praze a jiná ve venkovských oblastech a menších městech. Proto jsem rád, že nám ministerstvo z Prahy nebude říkat, jak má naše středoškolská síť vypadat,“ uvedl hejtman Netolický.

Řeč byla také o posílení a obměně IT infrastruktury na školách, jelikož na mnoha místech jsou již počítačové učebny zastaralé. „Musíme si uvědomit, že nejen počítačové učebny byly v mnoha případech pořizovány v jedné dotační vlně a po letech již zastarávají. Bohužel neexistuje plošný dotační titul a některé základní školy proto hledají cesty například prostřednictvím místních akčních skupin. Nejedná se však o systémový krok. Optimální variantou by samozřejmě bylo, aby si školy mohly tuto techniku pořizovat průběžně bez ohledu na dotační programy,“ uvedl krajský radní a starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Comments


bottom of page