top of page

Vytváření podmínek pro další rozvoj Králicka.Vážení spoluobčané,


dne 18.6.2020 proběhlo v zasedací místnosti našeho úřadu setkání starostů obcí Červená Voda, Dolní Morava, Těchonín, městyse Mladkov a města Králíky se zástupci ČEZ Distribuce. Jednání byl přítomen hejtman Pardubického kraje p. JUDr. Martin Netolický, který tuto schůzku inicioval. Problematiku dostatečného příkonu elektrické energie pro Králicko p. hejtman sleduje a velmi podporuje její postupné řešení. Přítomnost p. hejtmana signalizuje význam investice pro naši oblast do budoucna. Tato schůzka byla již druhou k tomuto tématu, první proběhla vloni v listopadu.


Jednání se týkalo posílení příkonu elektrické energie pro celou oblast našeho ORP a jejího nejbližšího okolí. Zástupci ČEZ Distribuce nás seznámili s dosavadním postupem prací a variantami řešení, která se jeví jako reálná a která byla od listopadu 2019 připravována. Obdobným procesem prošla nedávno oblast Hlinecka a Poličska, kde byla situace velmi podobná té naší. Na schůzce byla domluvena pravidelná monitorovací setkání v tomto složení, která by měla přispět k rychlému řešení této záležitosti.


Stávající situace zatím umožňuje běžnou výstavbu a připojení rodinných domů, ale do budoucna by tomu tak nemuselo být. Nyní platí, že ČEZ Distribuce nebude připojovat zařízení nad 32 Ampér. Jedná se tedy především o budovy a zařízení, která slouží především podnikatelským účelům, tedy objektům s vyšší spotřebou elektrické energie. Jelikož bude posilování příkonu na Králicko realizováno v několika krocích, bude se toto omezení postupně zmírňovat a bude platit jen pro některé oblasti.


Pro budoucí rozvoj Králicka je tedy tato investice zásadní a je velmi dobře, že nás v tomto podporuje nejvyšší vedení Pardubického kraje. Doufám, že se vše podaří zrealizovat dle plánovaného záměru a tato limitující záležitost se stane minulostí.


Václav Kubín

starosta
18 zobrazení

Comments


bottom of page