top of page
  • Obrázek autora3PK

V Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí se pyšní moderní robotickou tělocvičnou

V Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí byla slavnostně otevřena nová robotická tělocvična, která bude sloužit pro rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku. Díky investici přesahující 16 milionů korun se tato tělocvična stane jednou z nejmodernějších v Česku. Jedná se o první krok pro zařazení ústavu do tzv. kranioprogramu.

Vybudování robotické tělocvičny je další z řady investic do rehabilitačního ústavu. „Do Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí jsme, stejně jako do našich dalších zařízení následné péče investovali v poslední době nemalé finanční prostředky. V Brandýse se jednalo například o komplexní modernizaci rehabilitačního bazénu, jelikož ten starý již neplnil požadavky jak personálu, tak samotných pacientů. Na tuto investici navázala rekonstrukce vodoléčby včetně pořízení moderního přístrojového vybavení. Nyní se podařilo posunout vybavení rehabilitačního ústavu opět o úroveň výše. Za 16 milionů korun se podařilo vytvořit robotickou tělocvičnu s 16 přístroji, mezi které patří speciální robotický rehabilitační přístroj pro včasný a bezpečný pohyb neurologických pacientů a pacientů upoutaných na lůžko. Tento Erigo přístroj kombinuje postupné napřimování společně s pohybem nohou, který napodobuje chůzi s vhodným zatížením. Cílem je předcházet negativním důsledkům dlouhodobé nehybnosti a urychlit proces léčby,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Cévní mozková příhoda (CMP) je třetí nejčastější příčina úmrtí v ČR a ročně postihne až 35 tis. lidí. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji bylo v roce 2021 hospitalizováno v centrech cerebrovaskulární péče celkem 1800 pacientů s CPM[1]. Přibližně třetina těchto pacientů by po akutním zaléčení měla ideálně (při splnění podmínek) přejít do komplexní intenzivní rehabilitační péče (tzv. kranioprogram), který zahrnuje fyzioterapii, ergoterapii, logopedii i psychologii, jehož cílem je co nejlepší zlepšení kvality života pacientů. V současné době není tento program dostupný všem pacientům, kteří ji potřebují. V celé ČR ji poskytují pouze RÚ Kladruby, RÚ Hrabyně, Chuchelná a Hamzova odborná léčebna.

Nyní o zařazení mezi poskytovatele kranioprogramu usiluje i Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, který má dlouhodobé zkušenosti s rehabilitací neurologických pacientů. Prvním krokem pro úspěšnou registraci bylo vybavení moderními rehabilitačními zařízeními. „Dnes jsme dokončili 1. etapu a otevíráme robotickou tělocvičnu. Dovoluji si tvrdit, že po nákupu všech přístrojů, které máme v plánu, budeme mít nejmodernější robotickou tělocvičnu v Česku,“ řekla ředitelka rehabilitačního ústavu Světlana Jeřábková.

 „Zařadit se do kranioprogramu podpořil i náš zřizovatel, Pardubický kraj. V tuto chvíli máme schválený investiční záměr a na jaře se zahájí práce na projektové dokumentaci k výstavbě nové multifunkční budovy, kam chceme následně oddělní kranioprogramu přemístit. Zde by mělo být 15-20 lůžek pro pacienty, které bychom mohli přijímat ihned po stabilizaci zdravotního stavu, nejlépe do 14 dnů po CMP,“ vysvětlila další kroky ředitelka ústavu.

Nyní bude potřeba splnit podmínky zdravotních pojišťoven, dokončit zaškolení veškerého potřebného zdravotnického personálu a realizovat další investice do požadovaného přístrojového vybavení dle Registračního listu MZČR OD 00033, které v současnosti dosahují 30 mil. Kč. „Věřím, že se naši vizi poskytování komplexní intenzivní rehabilitační léčby v Brandýse podaří naplnit už na podzim letošního roku,“ dodává ředitelka ústavu.

Comments


bottom of page