top of page

V Programu obnovy venkova rozdělí kraj letos téměř 50 milionů korun


V obecním domě ve Starém Hradišti se uskutečnilo setkání Krajského shromáždění Sdružení místních samospráv České republiky. Mezi hosty setkání patřili také zástupci samosprávy Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radním Miroslavem Krčilem.

Hejtman Martin Netolický seznámil přítomné starosty s významnými investičními aktivitami kraje v letošním roce, ale také s nastavením krajského rozpočtu. Řeč byla také o další organizaci humanitární pomoci pro Ukrajinu ze strany kraje či o stavebním zákonu. „Asociace krajů ČR a Sdružení místních samospráv ČR má dlouhodobě totožný názor na novelu stavebního zákona. V tuto chvíli se bavíme řádově o přibližně 400 stavebních úřadech v rámci struktury obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů, což dává logiku. Držet se jen na úrovni ORP nedává smysl, jelikož se jedná o nesouměřitelná území. V našem kraji například ORP Chrudim má 86 obcí a 84 tisíc obyvatel, proti tomu ORP Králíky čítá pět obcí a přes osm tisíc obyvatel,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil hovořil o nastavení krajského Programu obnovy venkova. „V letošním roce máme pro tento program připraveno 48 milionů korun. Mezi dotačními programy je novinkou podpora pořízení komunálních traktorů na údržbu veřejných prostranství. Krajská rada na základě doporučení hodnotící komise už schválila jednotlivé dotační programy. Nyní o nich bude rozhodovat na svém dubnovém jednání krajské zastupitelstvo,“ uvedl Miroslav Krčil. „Naším cílem při tvorbě krajského rozpočtu bylo postupně ve třech krocích vrátit finanční objem nejen do krajského POV na předcovidovou úroveň. V tuto chvíli vzhledem k vývoji na Ukrajině je však velmi složité cokoliv predikovat. A to se týká i finančních prostředků, které si bude moci kraj dovolit v následujících letech uvolnit,“ řekl Krčil. Ten zároveň připomněl, že by se v letošním roce opět měla ve standardním formátu uskutečnit oblíbená soutěž Vesnice roku.

Řeč byla také specificky o podpoře venkovských prodejen. „Dlouhodobě, a to nejen v této době, kdy se nastavením zemědělské politiky na období let 2023 až 2027 mohou do problémů dostat středně velká družstva a producenti, chceme podporovat regionální výrobce. Proto jsme pro letošní rok do dotačního titulu na podporu venkovských prodejen zařadili podmínku propagace soutěže MLS Pardubického kraje. Zároveň musí sortiment prodejny obsahovat alespoň dva produkty oceněné značkou MLS Pardubického kraje v posledních čtyřech letech. Chceme, aby na pultech prodejen, které jsou finančně podporované z krajského rozpočtu, byly skutečně v co největší míře nabízené regionální produkty,“ řekl hejtman Martin Netolický.

6 zobrazení

Comments


bottom of page