top of page
  • Obrázek autora3PK

Výstavba centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí je v plném proudu

Ústí nad Orlicí - Na konci května byla v areálu Orlickoústecké nemocnice zahájena II. etapa výstavby centrálního urgentního příjmu. I přes zvýšené srážkové úhrny posledních dnů a nutnost odčerpávání podzemních vodu pokračuje stavba podle harmonogramu. S vedením nemocnice a lékaři ve čtvrtek nejen o této stavbě hovořil hejtman Martin Netolický.„Jedná se o jednoznačně největší investici kraje do Orlickoústecké nemocnice. Na konci května převzala staveniště firma, která řeší výstavbu samotného pavilonu. Předtím jsme museli řešit dílčí změny vyvolané podzemní vodou a nutností upravit založení stavby. Jsem rád, že v tuto chvíli stavba postupuje dle plánu, což je dobrá zpráva nejen pro Ústí nad Orlicí jako takové, ale pro celou východní část kraje,“ řekl hejtman Netolický. „I přes postupný náběh dopadů koronavirové pandemie tato stavba pokračuje bez jakýchkoliv zásahů, stejně jako další významné investice v kraji. To jsme ostatně avizovali již na začátku, protože i na této stavbě se podílí lidé z našeho kraje, lidé přímo z regionu, kterým tak dáváme práci,“ sdělil hejtman s tím, že celkové náklady přesáhnou 470 milionů korun.

Řeč s lékaři byla také o fungování nemocnice v rámci koronavirové pandemie. „Bohužel v rámci českého zdravotnictví je dlouhodobě Ministerstvem zdravotnictví vytvářena dvojkolejnost mezi organizacemi, které přímo řídí stát a nemocnicemi v krajských a městských rukách. Veřejné proklamace o tom, kolik prostředků dá stát svým organizacím na odměnách, vyvolávají určitou celospolečenskou představu. Myslím, že jsme s Lékařským odborovým klubem na jedné lodi, protože stát by měl k lékařům ve všech nemocnicích přistupovat stejně,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Nový pavilon bude mít tři nadzemní a jedno podzemní podlaží situované v severovýchodní části areálu nemocnice v blízkosti stávající budovy chirurgických oborů a operačních sálů. V podzemním podlaží bude umístěno provozní zázemí nové budovy s technologickým zařízením, šatnami a sociálním zařízením personálu. V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet pracoviště centrálního urgentního příjmu s odbornými vyšetřovnami, ve druhém a třetím podlaží má být umístěno oddělení intenzivní péče (ARO) a oddělení jednotky intenzivní péče (JIP), každé s kapacitou 12 lůžek.

Comments


bottom of page