top of page
  • Obrázek autora3PK

Trojice krajů chce změnit zákon o rozpočtovém určení daní. Prostředky by měly jít hlavně na silnice

Praha - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický v úterý večer na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obhajoval před zákonodárci legislativní iniciativu Pardubického kraje na změnu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Ten by měl krajům přinést devět miliard korun. Obdobné návrhy, které byly krajskými samosprávami schváleny již před koronavirovou krizí, přednesli také zástupci Libereckého a Zlínského kraje. Před úterním ukončením jednání Sněmovny nebylo o návrhu hlasováno. Vláda ČR však přednesla negativní stanovisko.

D35 je pro ŘSD jednou z priorit. Napojení Orlickoústecka u Litomyšle v budoucích plánech zůstává

„Ještě před tím, než jsme se začali potýkat s koronavirovou pandemimí, jsme navrhli, aby se do výčtu sdílených daní nově zařadily silniční daň a daň z minerálních olejů, a to v hodnotě 8,92 procenta pro kraje. Zároveň chceme změnit princip rozdělování prostředků mezi kraje zařazením kritéria počtu obyvatel a počet kilometrů silnic II. a III. třídy a rozdělit 10 procent z celostátního hrubého výnosu mezi všechny kraje kromě hlavního města Prahy. To by mohlo pro kraje znamenat o devět miliard korun navíc, avšak oproti stavu, který platil začátkem roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Tyto prostředky bychom chtěli využít primárně na financování oprav silnic II. a III. tříd, protože žádný dotační titul nám nezaručí pravidelný a stabilní přísun peněz, které můžeme dále investovat do území. Nechceme každý rok jezdit poníženě do Prahy a doslova prosit o peníze, za které se opraví naše silnice. Tento problém je nutné odpolitizovat, protože silnice II. a III. tříd nejsou toho či onoho krajského politika, ale nás všech. Náš kraj získal od roku 2015 od státu jednu miliardu korun, ale vždy až v průběhu či dokonce na konci stavební sezony a bez jakékoliv jistoty. To chceme změnit,“ řekl hejtman Netolický.

Toho podpořili nejen předkladatelé dalších obdobných návrhů Martin Půta za Liberecký kraj a Petr Gazdík za Zlínský kraj, ale také například poslanec Zbyňek Stanjura. Proti tomu negativní stanovisko přednesla za Vládu ČR ministryně financí Alena Schillerová. Vzhledem k přerušení schůze v 19:00 nebylo o předložených návrzích hlasováno.

Comments


bottom of page