top of page
  • Obrázek autora3PK

Trhová Kamenice zprovoznila kanalizaci za 130 milionů korun

Hejtman Martin Netolický a radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil jednali v Trhové Kamenici se starostkou Ivou Dostálovou. Ta připomněla dokončení velkého projektu, kterým byla výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod za přibližně 130 milionů korun. Řeč byla také o modernizacích silnic v okolí městyse, ve kterém žije přes 950 obyvatel.

„Největší investicí v historii městyse bylo vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod za 130 milionů korun. Obec získala dotaci ze Státního fondu pro životní prostředí ve výši 70 milionů korun, a také osm milionů korun ve dvou letech z krajského rozpočtu. Na zbývající prostředky si obec vzala úvěr," uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl postupnou modernizaci silnice z Třemošnice až do Trhové Kamenice. „Začali jsme úsekem z Trhové Kamenice do Vršova, a poté jsme pokračovali úseky z Vršova do Seče a ze Seče směrem na Třemošnici. Nyní jsou z mého pohledu komunikace druhé třídy v širším okruhu Trhové Kamenice ve velmi dobrém stavu,“ sdělil hejtman.

Toho společně s radním Miroslavem Krčilem seznámila starostka Iva Dostálová s připravovanými projekty na letošní rok. Jedním z nich je například úprava zázemí místních fotbalistů či oprava hasičské techniky. „Stejně jako Miřetice či Seč se Trhová Kamenice skládá z více místních částí, v tomto případě ze sedmi, do kterých se snaží i s přispěním krajských dotačních programů investovat. Samozřejmě velkou zátěží bylo budování kanalizace, ale i přesto je vedení obce velmi aktivní v rámci kulturního či společenského života v městysu. Pro letošní rok připravuje například úpravu prostranství u školy či vytvoření odpočinkového místa u rozhledny na Zuberském vrchu,“ řekl Krčil.

留言


bottom of page