top of page

Stavba centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí finišuje

Na počátku příštího roku bude stavebně dokončena jedna z největších staveb Pardubického kraje, a to nejen v oblasti zdravotnictví. Centrální urgentní příjem v Orlickoústecké nemocnici, který vyjde kraj na půl miliardy korun, by měl být podle informací stavby stavebně dokončen 3. ledna. Půjde-li všechno, jak má, zdravotnický provoz by měl být zahájen v dubnu.

„Na to, že se jedná o tak objemnou a složitou stavbu, probíhá realizace stavby zcela podle naplánovaného harmonogramu. Osobně jsem velmi mile překvapený, že se daří plnit nejen harmonogram, ale také rozpočet stavby. V tuto chvíli probíhají dokončovací montážní práce a začíná oživování vzduchotechniky, seřízení a další práce s tím spojené. Zároveň jsou dokončovány hrubé terénní úpravy jako parkoviště a chodníky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli platí, a věřím, že se během prosince nic závažného nestane, že by stavba měla být postupně předávána již v průběhu vánočních svátků a stavebně dokončena 3. ledna příštího roku. V průběhu ledna bude prostor na odstraňování případných zjištěných vad a nedodělků, což je v případě takto rozsáhlých staveb zcela běžné a následně v průběhu února a března bude urgent vybavován nábytkem a zdravotnickými technologiemi tak, aby mohl být uveden do provozu v dubnu,“ řekl hejtman Martin Netolický. Stavba centrálního urgentního příjmu bude sloužit pacientům ze spádové oblasti Orlickoústecka, Litomyšlska a Svitavska. V prvním nadzemním podlaží budou vyšetřovny nebo zákrokový sálek, ale především nízkoprahový a vysokoprahový příjem. Druhý jmenovaný je využíván pro pacienty, které do nemocnice dopraví zdravotnická záchranná služba. V dalších dvou podlažích budou lůžkové části ARO a JIP. Obě oddělení navazují proskleným spojovacím krčkem na stávající budovu B, kde jsou operační sály. Druhé podlaží obsadí oddělení ARO. Poslední patro nového urgentu poslouží jako multioborová jednotka intenzivní péče.

20 zobrazení

Comments


bottom of page