top of page

Starosta Kunčiny Miroslav Kubín: Politika se na obci nedělá a nemůže se dělat

Co považujete, pane starosto, za nejdůležitější investiční aktivity ve vaší obci?


Pro nás je v letošním roce nejdůležitější dokončit splaškovou kanalizaci. Budujeme ji od roku 2018, náklady činí více než 155 milionů korun bez DPH. Dotace ze SFŽP je 78 milionů korun, Pardubický kraj nám poskytl v letech 2018 a 2019 účelovou dotaci ve výši osmi milionů korun. To nám velice pomohlo. Úvěr na danou akci jsme si vzali 65 milionů korun.


To však při pohledu na vaši obec není jediný projekt, který děláte…


Další projekt je plánovaná přestavba obecní budovy v sousedství Obecního úřadu na pět sociálních bytů, rozpočet přesahuje sedm milionů korun včetně DPH, očekáváme dotaci ve výši 90 procent uznatelných nákladů z IROP. Naši zaměstnanci v roce 2019 dokončili práce na hasičské zbrojnici v Kunčině, která se stala dominantou naší návsi. Více než rok stavíme novou moderní kuchyni a jídelnu v naší základní škole, výrazně investujeme do oprav místních komunikací, realizujeme výměnu vodovodu, opravujeme kulturní dům. Máme naplánované i další akce, které bychom velmi rádi realizovali, máme však velké obavy z propadů v příjmech obce. Pokud se odhady potvrdí, pak v letošním roce pocítíme ztrátu ve výši pěti milionů korun, je to velký zásah.Realizujete spoustu projektů v oblasti občanské vybavenosti. Je to způsob jak přilákat lidi do vaší obce?


Určitě není hlavní motivací snaha přitáhnout občany z Moravskotřebovska do Kunčiny. Naše obec je plně občanský vybavená. Máme školku se 70 dětmi a také devítiletou základní školu s více než 150 žáky. Momentálně se staví v Kunčině cca osm domů a další čekají na kolaudaci. Myslím si, že na konci roku 2020 budeme mít přes 1400 obyvatel.


Vy jste starostou šest let. Co vás vedlo jít do politiky?


Já jsem do komunální politiky šel před šesti lety s tím, abych pomohl svým dílem s rozvojem obce, ve které žijí celý život. Výsledky voleb nás velmi překvapily, kdy jsme jako nováčci získali pět z jedenácti mandátu v zastupitelstvu. Nezbývalo nám nic jiného než jít do toho naplno. Starostou jsem se stal v 26 letech, práce starosty mne naplňuje a je mým koníčkem, je to ohromná škola života.


Máte nějaký cíl, kterého byste chtěl dosáhnout, až se ohlédnete za svojí kariérou starosty?


Každý starosta musí mít vize a cíle, musí být ovšem reálné. Chceme se postarat o to, abychom opravili a řádně využívali obecní majetek a investovali hospodárně prostředky do projektů, které budou naší obec posouvat dále. Jasným příkladem je realizace projektu výstavby nové hasičské zbrojnice, zde jsme investovali nemalé finanční prostředky, nutno říci, že jsme budovu postavili bez dotace.Obec má nemalý majetek. Je těžké jej spravovat?


Na nedostatek práce si rozhodně stěžovat nemohu. V roce 1976 byly spojeny dvě původní obce, Kunčina a Nová Ves. Máme tedy vše dvakrát: Kostely, hřbitovy, budovy školek, kulturní domy i hasičské zbrojnice. Práce stojí před námi ještě opravdu hodně, máme však skvělý tým zaměstnanců, se kterými se můžeme pustit takřka do jakékoli opravy či investice. V současné době pro naši obec pracuje 16 zaměstnanců.


Funguje zastupitelstvo jako jeden tým?


Určitě ano. Bez zastupitelů, kterým záleží na obci a kteří chtějí pro obec a občany něco dělat, by to nešlo. V malých obcích si nemůžeme dovolit být rozhádaní a soupeřit. Politika se na obci nedělá a nemůže se dělat. Pokud to lidé chápou a táhnou za jeden provaz, pak obecní peníze mohou být investovány do projektů, které jsou smysluplné, obce mohou vzkvétat.


Kde se může vaše dobrá spolupráce a snaha zadrhnout?


Značným problémem by bylo, pokud by se stát rozhodl například snížit RUD, tedy snížit příjmy obcím a krajům. Není tajemstvím, že municipality jsou vynikajícími hospodáři, a pracují v drtivé většině s přebytky.

Pokud by v budoucnu klesaly příjmy obcí a krajů, bude to mít negativní vliv na investice a opravy. Tedy na aktivity, které mají pozitivní dopady na ekonomiku a kvalitu života. To by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát.

902 zobrazení
bottom of page