top of page

Střední škola a základní škola v Žamberku má nový úspornější kabát

Pardubický kraj zřizuje v Žamberku kromě Gymnázia a Střední školy obchodu, řemesel a služeb také Střední školu a Základní školu Žamberk. Právě ta dostala díky podpoře evropských fondů nový kabát, který je nejen vizuálně atraktivní, ale především bude škole šetřit provozní prostředky. S výslednou podobou investice za necelých 23 milionů korun se ve čtvrtek seznámil krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.


„Díky evropským fondům se nám v rámci Operačního programu Životní prostředí podařilo dopřát nový kabát téměř všem našich školám, a to i těm, které se nacházejí v památkově chráněných budovách. V tomto případě se jednalo o zateplení obvodových zdí, výměnu střešní krytiny a všech oken v rámci staré budovy, ale i modernější přístavby. Zároveň se podařilo vybudovat systém založený na rekuperaci odpadního tepla, což vše v součtu uspoří škole nemalé finanční prostředky,“ uvedl radní pro oblast školství Josef Kozel.

Zateplení však nebylo jedinou dokončenou akcí s podílem evropských fondů. Z Integrovaného regionálního operačního programu se rekonstrukce dočkaly podlahy, rozvody elektrické energie či podhledy. Zároveň byl zkvalitněn bezbariérový přístupu, a to vybudováním šikmé zvedací plošiny na staré budově školy. „Součástí tohoto projektu za více jak dva miliony korun bylo také vybavení učebny praktických činnosti novým nábytkem a šicími stroji. Práce žáků je opravdu zajímavá a určitě by potěšila každého obdarovaného,“ řekl radní Kozel, který si prohlédl také speciálně upravenou místnost snoezelen, která slouží k multismyslové stimulaci a k relaxaci.

14 zobrazení

Comments


bottom of page