top of page

Středisko výchovné péče ALFA ve Svitavách se přestěhovalo do nových prostor

V úterý dopoledne se ve Svitavách konal Den otevřených dveří nové budovy Střediska výchovné péče ALFA. Prvorepublikovou stavbu získal Pardubický kraj od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a na dvacet let ji bezúplatně zapůjčil městu Svitavy právě pro potřeby tohoto speciálního školského zařízení.


„Prvorepubliková budova nedaleko Svitavské nemocnice byla původně sídlem pobočky Státního zdravotního ústavu, který ji po omezování služeb označil za nepotřebný majetek. Jedinou možností pro bezúplatný převod od státu bylo zapojení kraje, což jsme po dohodě se starostou Davidem Šimkem přijali, jelikož jsem vnímal potřebu tuto budovu získat a adaptovat pro potřeby střediska. Zároveň jsme se zavázali, že ji bezúplatně vypůjčíme právě pro potřeby Střediska výchovné péče ALFA. Nyní máme výpůjčku podepsanou na 20 let,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Pro středisko znamená tato budova sloučení stacionářů do jednoho místa, což je samozřejmě výhodné nejen pro pracovníky střediska, ale také děti a jejich rodiče. Zároveň jsou zde třídy, komunitní místnost či kabinety, které jsou pro poskytování služeb nezbytné,“ doplnil hejtman. Budova byla původně určena k bydlení prokuristy textilní továrny. Po válce připadla společnosti Vigona, byla v ní také mateřská školka, poté v ní sídlil Státní zdravotní ústav.


Středisko výchovné péče Svitavska ALFA je školským poradenským zařízením, které poskytuje od školního roku 2014/15 preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání (do max. 26 let). Péče je poskytována ambulantní, terénní a celodenní formou na území celého okresu Svitavy, s detašovanými pracovišti v Poličce, Moravské Třebové, Jevíčku, Litomyšli a ve Svitavách.

3 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page