top of page

Speciální škola v Ústí nad Orlicí má nové učebny pro handicapované žáky

Radní pro školství Josef Kozel navštívil Speciální základní školu, mateřskou školu a praktickou školu v Ústí nad Orlicí po dokončení projektu, který usiloval o modernizaci vzdělávacího prostředí pro žáky se speciálními potřebami.


Na základě společné investice Pardubického kraje a Evropské unie se podařilo dokončit stavbu odborných učeben pro žáky s mentálním postižením. "Výše investice činí téměř 25 milionů korun. Dlouho očekáváná investice nabízí škole vylepšení vlastních služeb. Nově otevřené prostory jsou zhotoveny pro speciální potřeby žáků a vybaveny moderními technologiemi. Vybudováno bylo i bezbariérové WC. Usilujeme také o zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců Speciální školy v Ústí nad Orlicí. Proto bylo součástí stavebních prací vybudování kvalitního zázemí pro učitele. Investice také zahrnovala zakoupení nového osobního automobilu pro výjezdy pracovníků SPC za klienty. Cílem projektu je tak, co nejlépe zajistit intenzivní individuální péči, kterou děti s mentálním handicapem potřebují. Věřím, že budeme v investicích do speciálního školství pokračovat, jak v samotném Ústí, tak i v dalších speciálních školách, které v našem kraji zřizujeme," uzavřel radní pro školství Josef Kozel.

1 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page