top of page

Sokoli mají za sebou úspěšný rok a díky krajské podpoře míří ještě výše

Hejtman Martin Netolický se ve středu 3. ledna sešel se zástupci Sokolské župy Východočeské – Pippichovy. Na programu jednání byla spolupráce s krajskou samosprávou, výše podpory na vybrané akce, plánované sokolské sportovní i společenské události i shrnutí příprav na dva nadcházející velké slety. Sokoli evidují v posledních letech díky podařeným akcím výrazný nárůst členů a tento pozitivní trend je vidět i v Pardubickém kraji.

Zdejší sokoli chtějí být v roce 2024 aktivní nejenom v organizaci akcí, ale hodlají také pokračovat v obnově sportovišť a dalšího majetku župy, a to i díky významné podpoře Pardubického kraje. Plánují tak navázat na úspěšný uplynulý rok, kdy se jim podařilo investovat téměř čtyři miliony korun do oprav sportovišť. „Ze setkání si odnáším pozitivní informace. Letos sokoli chystají dva velké slety. První krajský se uskuteční v polovině června v Pardubicích a zapojit by se mohlo až 1600 cvičenců. K akci plánují bohatý doprovodný program, díky kterému by mohli přitáhnout zájem veřejnosti. Těší mě fakt, že členská základna Sokola roste. Další opravdu velkou akcí bude republikový slet sokolstva v Praze na přelomu června a července. Organizátoři počítají až s 20 tisíci účastníky a jsem rád, že nebudou chybět zástupci našeho regionu. Na obě akce chceme finančně přispět, a to nejenom kvůli tomu, že sokoli vedou lidi mnoha generací ke sportu, ale zároveň reprezentují naše tradice,“ popisuje dvě největší sokolské akce letošního roku hejtman Martin Netolický.

Sokolská župa Východočeská – Pippichova v našem regionu sdružuje přes 65 tělocvičných jednot a má přes 9,5 tisíce členů. Mezi její aktivity nepatří pouze sport, ale organizuje i kulturní a společenské akce v souladu s původními tradicemi Sokola. Vlastní také řadu sportovišť, s jejichž opravami Pardubický kraj systematicky pomáhá. „Pro letošní rok plánujeme zdejším sokolům pomoci částkou 5,5 milionu korun. Dominantně finance půjdou na opravy zařízení, protože správa majetku je pro župu velkým břemenem a je finančně náročná. Jelikož v sokolovnách sportují i členové dalších oddílů a konají se v nich různé akce, chceme jejich obnovu a údržbu podpořit čtyřmi miliony korun. Zbytek peněz poputuje například na organizaci akcí, účast členů na sletech, pořízení dobových stejnokrojů a další aktivity. Jsem rád, že se Sokolem úspěšně spolupracujeme. Sokoli jsou důležitou součástí české historie. Mnozí sokolští vlastenci za své ideály neváhali položit život, stejně tak je důležité, že mladé generaci vštěpují lásku ke sportu. Proto rád krajskému sletu udělím záštitu,“ dodává Martin Netolický.

4 zobrazení0 komentářů

留言


bottom of page