top of page

Skuteč se připravuje na přesun městské knihovny. Stávající prostory již nevyhovují

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil město Skuteč, kde jej starosta Jaroslav Hetfleiš seznámil s aktuálním plánem na přesun sídla městské knihovny a ukázal mu prostory denního stacionáře a speciálně-pedagogického centra. Řeč byla také o budování kruhového objezdu na obchvatové komunikaci ve směru na Prosetín či projektování kanalizace v místní části Žďárec.

„Stávající prostory, ve kterých sídlí městská knihovna, jsou již po všech stránkách jednoznačně nevyhovující, a to jak pro zaměstnance, tak samotné čtenáře. Město proto odkoupilo budovu bývalé Komerční banky nedaleko náměstí. Jedná se o objekt, který bude možné po provedení dílčích stavebních úprav možné využít jako nové sídlo městské knihovny,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Původní plán města byl však jiný. „Měli jsme připravenou projektovou dokumentaci se stavebním povolením na vybudování nové knihovny. Splnili jsme veškeré podmínky dotace, avšak na investici za 95 milionů korun jsme získali pouze 17 milionů. Pro rozpočet města by nebylo možné takto velkou investici dofinancovat, a proto jsme zvolili alternativní projekt tak, aby se naše knihovna mohla přestěhovat do vyhovujících prostor,“ řekl starosta Skutče Jaroslav Hetfleiš.

Ten hejtmana seznámil také s fungováním denního stacionáře a speciálně-pedagogického centra, které se stará o klienty se sluchovým postižením. Speciálně pedagogické centrum Skuteč poskytuje speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické poradenství a pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů žáků se sluchovým postižením, narušenou komunikační schopností, mentálním postižením, poruchou autistického spektra. Pro klienty s těmito handicapy je centrum jediné v Pardubickém kraji.

Jedním z dlouho diskutovaných témat samospráv kraje a města je budování kruhového objezdu na obchvatu Skutče na silnici II/358 v místě stávajícího křížení se silnicí II/306 směrem na Prosetín. „Vybudování kruhového objezdu ve Skutči jsme plánovali ještě s předchozím vedením města, ale bohužel se nám do výběrového řízení nepřihlásila žádná z firem. Náš závazek však stále platí a jsem rád, že město je i nadále připraveno se finančně na stavbě podílet v rámci vybudování chodníků a veřejného osvětlení,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Jednou z připravovaných městských investic je budování kanalizace v místní části Žďárec. „V tuto chvíli připravujeme projektovou dokumentaci na vybudování kanalizace v místní části Žďárec. Kanalizace se samozřejmě bude připravovat tak, aby bylo možné následně připojit i místní část Radčice. Na pořízení projektové dokumentace jsme požádali o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 250 tisíc korun,“ uvedl starosta Jaroslav Hetlfeiš.

4 zobrazení

Comments


bottom of page