top of page

Rodina Sotonových hospodaří v Trstěnici s úctou k odkazu svých předků

V Trstěnici nedaleko Poličky se nachází farma rodiny Sotonových. Tu v úterý společně se zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR navštívili také hejtman Martin Netolický, radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil a senátor a starosta Letohradu Petr Fiala. Rodina Sotonových dnes obhospodařuje přibližně 240 hektarů z velké části vlastní půdy, k tomu pak vlastní 14,5 hektarů lesů. Součástí farmy je také vlastní mini mlékárna.

„Rodina Sotonových je sedláckou rodinou s tradicí sahající až do roku 1566, o čemž existují zmínky ve starých gruntovních knihách ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Nejmladší generace rodiny nyní navštěvuje naši Střední zemědělskou školu v Chrudimi, a tak je zřejmé, že úspěšná rodinná tradice bude pokračovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Rodina vlastní až 300 kusů skotu a až 80 procent tržby farmy tvoří mléko, které dodávají jak do Poličky, tak prostřednictvím přímého prodeje v automatu. Část mléka navíc mohou zpracovávat také ve vlastní mini mlékárně, která však bohužel není nyní dočasně provozu,“ řekl hejtman Martin Netolický.


Sotonovi hospodaří na 250 hektarech většinou vlastní půdy a vlastní také 14,5 hektarů lesů. Přístup rodiny ocenil také radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil. „Sotonovi v každodenní hospodářské praxi dokazují, že selský rozum jejich předků a léty prověřené metody hospodaření nacházejí uplatnění i v moderním zemědělství. Pravidelně se snaží modernizovat a rozvíjet, ale vždy se zachováním rodinného a udržitelného přístupu,“ řekl radní Miroslav Krčil.

3 zobrazení

Comments


bottom of page