top of page
  • Obrázek autora3PK

Vzniká nové politické uskupení 3PK

Starostové několika měst a obcí Pardubického kraje stáli na konci loňského roku u zrodu 3PK koalice. Jedním z nich byl i hlinecký starosta Miroslav Krčil. 3PK v sobě ukrývá význam slovního spojení „Pro prosperující Pardubický kraj“. Zástupci koalice 3PK oznámili, že se zúčastní letošních krajských voleb. „Jde o projekt lidský a ne politický. Krajské volby jsou totiž blíže volbám komunálním a ty jsou hlavně o lidech, nikoliv o partajích,“ říká starosta Krčil.


Co Vás vedlo k tomu jít do krajských voleb a proč jste vytvořili právě koalici 3PK? Pro mne byli nejstěžejnější tři důvody, ve kterých jsem nalezl myšlenkovou shodu i s ostatními z 3PK koalice. Za prvé, chceme, aby pokračovala podpora dostupnosti služeb, školství i smysluplných investic ve všech částech regionu, tedy i na venkově. Za druhé, uvědomujeme si, že prosperita Pardubického kraje přímo závisí na tom, jak se bude dařit nejenom městům, ale i těm nejmenším obcím – odmítáme pragocentrismus. A za třetí, jsme tým, v němž každý nabízí své zkušenosti a energii ve prospěch efektivního rozvoje kraje bez ohledu na místo na kandidátce. A tyto tři body mě vedly k tomu, abych se stal součástí 3PK. Jednoduše - jsme lidé, které spojuje vize prosperujícího Pardubického kraje jako nejlepšího místa pro život mých i vašich dětí.

V čem se ale 3PK odlišuje od jiných subjektů, které půjdou do krajských voleb? Vždyť jen koalic zřejmě bude několik. Nejsme subjekt stranický ani politický v tom slova smyslu, jak jsou partaje dnes vnímány. Ale jsme subjekt především lidský. Jsme spíše myšlenkovým hnutím než čímkoliv jiným. Odlišujeme se i tím, že jsme skutečný tým, jsme lidé z praxe, z reálného života, vaši sousedé. Ale především jsme již několikrát, nejenom sobě navzájem, dokázali, že umíme vystoupit ze své komfortní zóny a společně zatáhnout za jeden provaz. A toto úsilí má jeden cíl, aby se nám všem v Pardubickém kraji dobře žilo.

Znamená to, že v případě úspěchu 3PK byste skončil na postu starosty Hlinska? Ne. Skutečnost, že budu kandidovat do zastupitelstva Pardubického kraje, neznamená, že jako starosta končím. Neutíkám od rozdělané práce. Chci pokračovat – máme ještě hodně projektů. Patřím do Hlinska a patřím na Hlinecko. Bydlím tu a také bydlet budu, protože tady mám díky tvrdé práci mých předků hluboké kořeny. Naopak, krajské volby vnímám jako příležitost být součástí týmu, který se postará o náš region stejně jako se staráme my o naše město. Případná podpora v krajských volbách pro mne osobně bude oceněním mé dosavadní práce pro Hlinsko a pro celý region Hlinecka. A zároveň mi umožní ještě efektivněji pracovat ve prospěch celého regionu.

Co pro Vás bude prioritou? Už jsem to částečně zmínil. I lidé na venkově mají nárok na opravené silnice, dostupné služby, lékaře nebo školy. Prioritou je pro mne efektivní rozvoj celého Pardubického kraje, všech regionů, všech koutů. I těch nejmenších obcí a nejodlehlejších míst. Prioritou jsou pro mne, stejně jako v Hlinsku, konkrétní smysluplné investice.

Jedničkou kandidátky je stávající hejtman Martin Netolický. Vyhlásili jste, že chcete, aby v čele kraje pokračoval. Jde tedy především o to udržet hejtmana? Myslím, že nemluvím pouze za sebe, když řeknu, že 3PK není o konkrétním jednotlivci. 3PK není jen o Martinu Netolickém. Není ani o Miroslavu Krčilovi, Petru Fialovi, Josefu Bidmonovi nebo třeba Josefu Kozlovi jako sólo hráčích. My jsme tým. Kandidujeme do zastupitelstva kraje proto, že chceme zlepšovat náš kraj. A protože chceme navázat na dosavadní úspěšné působení stávajícího vedení, za kterým je prostě vidět kus poctivé práce. Je tedy logické, že chceme, aby Martin Netolický coby hejtman pokračoval. Myslím a zaznívá to nejenom z mých úst, že naše hnutí není o umístnění na kandidátce. Je především o rozvoji a prosperitě. A základem toho je neodcházet od rozdělané práce. A podle mne Martin a mnoho jiných z 3PK již několikrát dokázali, že jejich práce má smysl, směr a především důvod abychom v ní pokračovali.

Mluvíte o týmu. Jak probíhalo jeho skládání? Víte, my jsme lidé, kteří denně řeší otázky rozvoje našich obcí a měst, ale i mnohé drobnosti, které trápí naše sousedy. Mnozí z nás jsou lidé zajišťující chod spolků a dalších organizací. Jsme prostě všichni zvyklí zvednout zadek, když je to potřeba, a jít pomoci. Toho si velmi vážím. A kromě společné myšlenky, bylo právě toto jedním z nejsilnějších momentů a pojítek.


Comments


bottom of page