top of page

Radní Kozel: Současná doba nám sebrala projekty, které v krajském školství potřebujeme

Přestože bylo školství v roce 2021 výrazně ovlivněné covidovou pandemií, v Pardubickém kraji se podařilo zrealizovat řadu investic, a to od rekonstrukcí školských budov až po jejich zateplení, nebo navázání spolupráce mezi školami a firemním sektorem. Hodnocení tohoto roku a výhledy na rok 2022 podává radní Pardubického kraje pro oblast školství Josef Kozel.

Těšíte se na nadcházející rok?

Těším se moc. Já mám ve svém životě číslo 22 obrovsky oblíbené, provází mě od dětství a je to tak trochu i moje šťastné číslo. Snad bude tento rok konečně o něco příznivější, šťastnější, a vše se bude obracet k lepšímu.

Jaké největší výzvy školství v tomto roce čekají?

Předně bych byl moc rád, kdyby školství opět začalo být školstvím. Aby se týkalo vzdělávání a výuky a ne starostí, jestli je někdo testovaný nebo očkovaný. Výzvou nám bude další investování do školních budov a školských zařízení, stejně tak ale musíme brát v potaz, že nám postupně do středního školství dorůstají silnější generace, takže se na to musíme řádně připravit. S tím souvisí veškerá infrastruktura – musíme zajistit dostatečné kapacity pro ubytování žáků, uvést do vhodného stavu domovy mládeže a podobně.

Čeká nás i řešení obtížné situace v souvislosti s růstem cen energií, protože se jedná o jeden ze základních režijních výdajů na školách a školských zařízeních. I k tomu se tedy musíme postavit čelem.

Minulý rok byl na investice do školních budov a školských zařízení ve školství v kraji bohatý, bude se v podobném tempu pokračovat i v tomto roce?

Doufám, že na ně plynule navážeme a podaří se nám tak mnoho budov posunout zase na lepší úroveň. Pardubický kraj spravuje dlouhodobě svůj majetek dobře, a pokud mohu mluvit za školství, tak minimálně v něm je to opravdu vidět. Přestože nám covidová doba úplně nepřeje, tak jsme v loňském roce investovali hodně, a hodláme v tom pokračovat i v příštích letech. Ostatně mnoho projektů je již ve fázi příprav. Jediné, co je dnes zatím trochu neznámá, tak to je z pohledu financování stav dotačních titulů. Stále jsme však na začátku nového programového období.

V roce 2021 se podařilo zrekonstruovat také řadu speciálních škol. Kompletní rekonstrukcí prošla například speciální škola ve Skutči. Je pro vás jejich stav prioritní?

Agenda speciálního školství je opravdu speciální. Podmínky a vybavení v těchto školách se odvíjí od specifických potřeb dětí, které tyto školy navštěvují. Jsem rád, že v rámci investic se daří speciální školství významně posouvat a pomáhat mu, protože si určitě zaslouží velkou pozornost. Zmiňovaná škola ve Skutči je toho vzorným příkladem. Myslím, že se nám díky tomu úspěšně daří připravit tyto děti i na běžný život v dospělosti.

Koronavirus dal stopku mnoha akcím, které musely být předčasně ukončené nebo přesunuté na jiný termín. To je i případ Technohrátek a Zdravohrátek. Jak vnímáte tyto projekty? Myslíte, že se jim daří přivádět žáky k technickým a zdravotnickým oborům?

Tyto dva projekty vznikly před lety a nabírají na čím dál větší popularitě u dětí, které se rozhodují, jaké povolání si vybrat a na jakou střední školu se přihlásit. Nejen že dělají skvělou reklamu jednotlivým školám, které je pořádají, a prostřednictvím her představují obory, jaké je u nich možné studovat, ale ukážou dětem i zázemí školy. To se člověk z letáku nebo z internetu nedozví, alespoň ne takovou zábavnou formou. Za mě jsou to projekty, které budu vždy podporovat.

Zároveň chci podpořit i aktivity, které probíhají nad rámec běžné výuky. Nyní Pardubický kraj podepsal memorandum o spolupráci s projektem DofE, známým jako Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Dnes je do programu zapojeno již 15 krajských škol a budu rád, když se další školy budou postupně přidávat.

V nejbližších dnech má proběhnout také jednání k projektům, které byly úplně pozastaveny, a které bychom chtěli vrátit zpět k životu. Chybí ale i události spojené s oceňováním nadaných žáků. Nám se sice v červnu podařilo vyhlásit Mladý talent Pardubického kraje za rok 2020, ale jeho podzimní část se už neuskutečnila. I tyto věci ve školství potřebujeme, a ty nám tato doba sebrala.

V uplynulém roce se na některých školách podařilo zahájit nebo i dále posunout spolupráci s místními firmami a podniky. Máte nějaké signály od ředitelů škol, že se rýsují spolupráce další? Budete případně apelovat na to, aby je aktivně vyhledávali?

Mám nyní na stole od několika škol náměty na rozšíření spolupráce. Apelovat na ně ale budu také, protože se ukazuje, jak se toto propojení osvědčilo. I v tomto případě se jedná o velkou výzvu do budoucna, a budu spokojený, když se vztahy mezi školstvím a firemním sektorem budou i nadále prohlubovat. Jestli se covid podepsal na něčem pozitivně, tak je to rozběhnutí procesu, kdy se firmy obracejí na školy a opačně. Už by to nemuselo vypadat tak, že firmy budou hledat zaměstnance z vnějšku, ale že si je samy budou na školách vychovávat.

7 zobrazení

Commenti


bottom of page