top of page
  • Obrázek autora3PK

Radko Martínek: Je ochrana životního prostředí výzva nebo jen prázdné heslo?

Nutnost chránit životního prostředí je realita současnosti. Sami jsme zkazili, tak je na čase napravovat. Mluví o tom všichni, pro jedny je to smysl života, pro jiné důvod pro odmítavé rozhořčení. Ale ať jsme pro či proti, přizpůsobit svůj životní styl tomu, co hlásáme, svede jen málokdo. A tak snad stojí za to se drobně zamyslet a používat i zdravý rozum.

D35 je pro ŘSD jednou z priorit. Napojení Orlickoústecka u Litomyšle v budoucích plánech zůstává

Země je zamořena odpady, lékem má být třídění odpadů. Třídíme dobrovolně, nebo také nuceně díky odpadovým plánům měst a obcí. Třídění je ovšem drahé a tak mnohde se prodlužují intervaly svozu komunálního odpadu a to až do té míry, že se musíme ptát, co je přednější, hygiena a veřejná čistota, nebo množství vytříděného odpadu?

Nebylo by mnohem rozumnější odpady netvořit? Usiluje o to ale někdo doopravdy? Jsou výrobky recyklovatelné a omezují se nevratné obaly? Jsme ochotni přizpůsobit se a například používat vratné láhve, nebo pro mléko chodit s konvičkou?


Naše ovzduší je plné zplodin. Auta na naftu, benzín či topení uhlím je špatné, znečišťuje. Stát a obce vynaložily obrovské prostředky na plynofikaci. Občané koupili kotle a plyn zdražil. Topte elektřinou, je čistá, bylo heslo, i ta zdražila. A tak mnozí topí uhlím dál. Nezoufejme, na řadě jsou přeci kotlíkové dotace. A auta na elektriku.

Čím tu čistou elektřinu vyrobíme? Uhelné a konec konců i plynové elektrárny znečišťují. Atomové jsou nebezpečné. Tak snad sluneční energií, či větrnou?


Nebylo by lepší, abychom s vyrobenou energií zacházeli hospodárněji a sami omezovali její spotřebu? Jsme k tomu skutečně vedení? Je to i finančně výhodnější a mohou si to dovolit i chudší lidé? Jdou naše opatření uplatnit v celém světě i tam, kde je chudoba smrtelnou nemocí? Jsme připraveni změnit svůj životní styl?

Comments


bottom of page