top of page
  • Obrázek autora3PK

Provozní budova u tvrze Bouda slouží veřejnosti. Nábytek vyrobili vězni na Mírově

Králicko - Tvrz Bouda patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější místa v Pardubickém kraji. Ten se ji jako vlastník snaží dlouhodobě upravovat tak, aby byla atraktivnější pro návštěvníky, ale také pro samotné provozovatele a průvodce. Významným milníkem, který umožní další rozvoj vnitřních prostor tvrze, je dokončení provozní budovy. Pardubický kraj zaplatil za objekt ze svých zdrojů přibližně 25 milionů korun.

Devět let jsme vlastníkem objektu, který jsme převzali od státu zejména z provozních důvodů. Od té doby se snažíme tuto unikátní památku rozvíjet. Prvním nezbytným předpokladem byla elektrifikace, protože do té doby elektrickou energii vyráběla dieselová elektrocentrála, jejíž provoz nás stál 200 tisíc korun ročně. Po dokončení elektrifikace v roce 2016 bylo možné přikročit k dalšímu milníku, a to vystěhování provozu ze samotné tvrze,“ zrekapituloval vývoj hejtman Martin Netolický. „Díky této provozní budově, která nás vyšla na 25 milionů korun, se nám podařilo vybudovat dostatečně kapacitní zázemí včetně pokladny, občerstvení, ubytování pro průvodce či dílny. Osobně vnímám stavbu jako vkusnou, která nijak nenarušuje charakter místa. Na vybavení objektu nábytkem jsme spolupracovali s Věznicí Mírov, která má velmi kvalitní truhlářskou dílnu a musím říci, že z návštěvnického, ale i uživatelského hlediska se jedná o prvotřídní práci,“ řekl hejtman.

S trochou nadsázky lze říci, že dokončením budovy vše teprve začíná. Pardubický kraj plánuje v objektu tvrze další důležité úpravy a vylepšení. „Po opuštění vstupního objektu můžeme začít s jeho úpravami podle historické dokumentace tak, aby Bouda dostala svůj původní vzhled. Předpokládaná investice činí necelých osm milionů korun,“ řekl hejtman. Součástí této investice je oprava hydroizolace, obnova fasády, výroba a osazení repliky střílny těžkého kulometu, dvou zvonů pro lehké kulomety, plechových silnostěnných dveří u vstupů pro pěší a posuvných silnostěnných vrat nákladního vjezdu.

Dělostřelecká tvrz Bouda je jednou z největších pevnostních staveb z 30. let 20. století, které jsou na území naší republiky přístupné veřejnosti. Je zároveň součástí Králické pevnostní oblasti, kde je postupně realizován největší projekt na záchranu a zpřístupnění těchto unikátních vojensko-technických a historických památek v České republice. Leží na značené turistické stezce i na upravované lyžařské stopě ze Suchého vrchu.

Kommentarer


bottom of page