top of page

Podnikatelské vouchery míří také do Pardubického kraje

Zástupci Pardubického kraje a Pardubického podnikatelského inkubátoru v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radním Ladislavem Valtrem navštívili Liberecký podnikatelský inkubátor. Hlavním cílem byla debata a načerpání zkušeností z fungování obou inkubátorů. Řeč byla především o systému finanční podpory prostřednictvím voucherů, ale také o nastavení inkubačního programu či vzdělávání.


Liberecký podnikatelský inkubátor je o něco dále, a proto chceme s kolegy využít příkladů dobré praxe a nevymýšlet již fungující principy podpory. Jedním z fungujících nástrojů jsou inovační, startovací a technologické vouchery, na které bylo v rámci Libereckého podnikatelského inkubátoru v letech 2018 až 2021 vyčleněno 14 milionů korun, avšak fungují již od roku 2012,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že o startovací vouchery je možné v Pardubickém kraji žádat ještě do 27. října. „V tuto chvíli máme na startovací vouchery připraven jeden milion korun, což je podobná částka, kterou měl Liberecký kraj na počátku. Cílem voucherů je, jak již název napovídá, podpora a nastartování začínajících podnikatelských záměrů v Pardubickém kraji,“ uvedl hejtman.

Výzva na startovací vouchery byla krajskou radou schválena na počátku září. „Startovací vouchery může využít jakýkoliv podnikatelský subjekt se sídlem svého podnikání na území našeho kraje, který však funguje méně než tři roky. Výše podpory na jednu žádost je od 20 do 200 tisíc korun s tím, že může dosáhnout od 60 do 80 procent z celkové výše projektu, a to podle konkrétního sídla podnikatelského subjektu,“ vysvětlil radní pro evropské fondy, regionální rozvoj a inovace Ladislav Valtr s tím, že podrobnosti jsou k dispozici na www.paradnikraj.cz. Parádní kraj je značkou Pardubického kraje pro podporu inovací a podnikavosti v regionu. Nabídka aktivit, nástrojů a inspirací v této oblasti je široká a startovacími vouchery zdaleka nekončí. "Vedle inkubace začínajících firem pracujeme například také na zlepšení podmínek pro inovativní přístupy firem v celém území. V dalším kroku pak po vzoru Libereckého kraje mohou přijít také prvky expertního poradenství a řešení konkrétních problémů ve všech fázích života firem i drobných podnikatelů, třeba s využitím služeb v systému Platinn, který je aktuálně využíván v osmi krajích České republiky," upřesnil radní Valtr.

Podle ředitelky Pardubického podnikatelského inkubátoru Petry Srdínkové je Lipo.ink opravdu hodný následování, a to nejen v oblasti voucherů, ale fungování inkubátoru obecně. „V rámci našich voucherů jsme v tuto chvíli opravdu na začátku, ale snažili jsme se maximálně poučit ze zkušeností mimo jiné Lipo.ink, protože si nejsme vzájemnou konkurencí, ale naopak si chceme pomáhat, jelikož nám všem jde o zlepšení inovačního a podnikatelského prostředí a udržení začínajících podnikatelů v regionu,“ řekla Petra Srdínková. Podle Hany Štěpánové, projektové manažerky pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi, je důležitá podpora nejen inovačních projektů, ale obecně podnikání. „Podnikání včetně toho řemeslného je potřeba rozvíjet, a proto se zaměřujeme také na studenty našich průmyslových škol, kterým chceme pomoci i v rámci jejich podnikatelského vzdělávání a informování o základních úkonech, které jsou pro založení podnikání nutné,“ uvedla Štěpánová.

Pardubický podnikatelský inkubátor – P-PINK

P-PINK vznikl v roce 2017 pod záštitou Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Inkubátor pomáhá s vytvořením podnikatelského plánu, obchodního modelu a zavedením dané služby nebo produktu na trh. Součástí je také nabídka zázemí, coworking, pronájem kanceláří či virtuální sídlo. P-PINK také pořádá řadu odborných seminářů, webinářů a setkávání v rámci podnikatelského prostředí. Věnuje se také podpoře podnikavosti mezi studenty.

Liberecký podnikatelský inkubátor – Lipo.ink

Lipo.ink je první podnikatelský inkubátor v Libereckém kraji. Posláním inkubátoru je podpořit budoucí, začínající i etablované podnikatele v rozvíjení inovací a dobrých nápadů. Současně nabízí poradenství a vzdělávání již zavedeným malým a středně velkým firmám.

2 zobrazení

Commentaires


bottom of page