top of page
  • Obrázek autora3PK

Pardubický kraj připravuje v okolí Chornice tři projekty na modernizaci silnic

Hejtman Martin Netolický v rámci svého čtvrtečního výjezdu do regionu navštívil obec Chornice nedaleko Jevíčka. Se starostou Jiřím Smékalem řešil především modernizace silnic v celé širší oblasti Moravskotřebovska se zamřením na komunikace procházející obcí. Jedná se o silnici II/366 z Chornic na hranici kraje a dále silnice směrem na Jaroměřice a Jevíčko. Všechny tyto projekty chce kraj uplatnit v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

„V Chornicích a okolí máme v různé fázi rozpracování modernizaci tří úseků silnic druhé třídy. Jedná se o silnici II/366 z Chornic na hranici kraje a z Chornic do Jevíčka a silnici II/371 z Chornic do Jaroměřic. Všechny tři úseky bychom rádi uplatnili v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 - 2027. V případě šestikilometrového úseku silnice z Chornic na hranici kraje jsme ve fázi zpracování projektové dokumentace. U zbývajících dvou je připravována dokumentace pro územní rozhodnutí. Podmínkou pro realizaci projektů v plném rozsahu je však získání dotace z evropských fondů,“ řekl hejtman Martin Netolický, který se starostou Smékalem v této souvislosti hovořil také o modernizaci dešťové kanalizace v tělese silnice. Obec by však ráda v rámci projektu zajistila také odvodnění nemovitostí podél komunikace.

Obec Chornice se nachází poblíž trojmezí s Olomouckým a Jihomoravským krajem. Žije zde 855 obyvatel. Obcí protéká říčka Jevíčka. Chornice vznikly v době německé kolonizace ve 13. století, první písemná zmínka pochází z roku 1258. Obyvatelstvo bylo historicky převážně německé národnosti, po vzniku Československé republiky početně vzrostla česká menšina. Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a obec nově osídlena.

Komentarze


bottom of page