top of page

Památný den sokolstva připomíná 80 let od zatčení 1 500 sokolů gestapem

Od roku 2019 je 8. říjen připomínán jako Památný den sokolstva a je zařazen do kalendáře významných dnů České republiky. V letošním roce si navíc připomínáme 80 let od tragických událostí, kdy v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo gestapo v rámci “Akce Sokol” přes 1500 sokolských činovníků. Ti byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů. Většina z nich do konce války zahynula. Na Krajském úřadě Pardubického kraje na jejich počest již potřetí zavlála sokolská vlajka. Tu s hejtmanem Martinem Netolickým vztyčili zástupci Sokolské župy Východočeské – Pippichovy v čele s tajemnicí župy a krajskou zastupitelkou Lenkou Pařízkovou.


„Sokolové jsou pro nás nejen organizací, která je i na menších městech a obcích garantem sportu pro všechny, ale je to také organizace, která udržuje morálních, společenské a kulturní hodnoty a udržuje tak odkaz našich předků, kteří se zasloužili o vznik našeho samostatného státu. Však i Tomáš Garrigue Masaryk po vzniku republiky prohlásil, že „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Letošní Památný den sokolstva je o to významnější, jelikož si připomínáme 80 let od tragických událostí v rámci takzvané Akce Sokol. „Po nástupu Reinharda Heydricha začala první vlna represí, bylo vyhlášeno stanné právo a zatčen protektorátní předseda vlády Alois Eliáš. V noci ze 7. na 8. října 1941 pak zatklo gestapo v rámci “Akce Sokol” přes 1500 sokolských činovníků, kteří byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů. Většina z nich se bohužel konce války nedočkala. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Pietní akty a vzpomínkové akce probíhají v různých formách na různých místech České republiky. „Pardubická tělocvičná jednota uspořádala ve čtvrtek tzv. Večer sokolských světel, tradiční vzpomínkovou akci pro naše děti, mládež i dospělé, kdy vypouštíme na Chrudimku sokolská světélka – lodičky se svíčkami, jednu lodičku za každého sokolského hrdinu, který obětoval svůj život za naši republiku a svobodu. Důležitým symbolem tohoto dne se stala kokarda se znakem Sokola, kterou si sokolové a další spříznění lidé připínají na klopu či jinou část oblečení jako symbol sokolské perzekuce a nosí ji po celý den,“ vysvětlila tajemnice Sokolské župy Východočeské – Pippichovy Lenka Pařízková.

2 zobrazení0 komentářů

Kommentare


bottom of page