top of page

Přeprava komunálního odpadu by se měla více odehrávat po železnici

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal společně se starostou Svitav a poslancem Davidem Šimkem s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou. Hlavním tématem byla železniční infrastruktura ve vztahu ke svozu směsného tříděného komunálního odpadu z regionu do plánované spalovny v rámci Elektrárny Opatovic či do jiných velkých spaloven.

„V souvislosti se zákazem skládkování po roce 2030 je nutné již nyní řešit, jakým způsobem bude řešena manipulace se směsným tříděným komunálním odpadem. Z toho důvodu jsme se detailně seznámili například se záměrem na energetické využití komunálního odpadu, který připravuje Elektrárna Opatovice v rámci širšího projektu dekarbonizace svého provozu. Projekty na menší spalovny připravují také středně velká města v našem kraji, avšak problémem může být ekonomika provozu, protože pro využití vzniklého tepla není infrastruktura a využití. Proto řešíme možnost využití stávajících železničních vleček a vytvoření veřejných překládacích stanic ve spádových lokalitách pro přibližně dvacetikilometrový perimetr, do kterých by byl odpad svážen a překládán na železnici a následně dopravován do Opatovic, kde má být zajištěna jak kapacita, tak energetické využití pro spádovou oblast Pardubicka, Chrudimska a Královéhradecka. Samozřejmě se nejedná jen o Opatovice, ale další velké spalovny, u kterých je zajištěna dostatečná kapacita a energetické využití,“ řekl hejtman Martin Netolický. Ten se společně s generálním ředitelem Správy železnic domluvil na tom, že bude zpracován seznam všech potenciálních nakládkových míst v regionu včetně monitoringu aktuálního technického stavu.

8 zobrazení

Comments


bottom of page