top of page

Přívěsy pomohu zasahujícím hasičům se zajištěním zázemí při delších zásazích

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila budoucí bezúplatný převod čtyř plně vybavených přívěsných vozíků a stanů pro čtyři obce zřizující jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V se specializací na ochranu obyvatelstva, a to vždy po jedné obci v každém okrese. Tyto plně vybavené vozíky by měly sloužit k poskytování logistické podpory u déletrvajících zásahů, případně při zásazích s vyšší koncentrací osob. Cena jednoho setu činí necelých 600 tisíc korun. V současné době jsou přívěsy ve výrobě.

„Přívěsné vozíky pořizujeme v souladu s koncepcí ochrany obyvatelstva schválené vládou v loňském roce. Našim hlavním cílem je zajistit operativní poskytování logistické podpory při složitějších a déletrvajících zásazích jednotek požární ochrany nebo složek integrovaného záchranného systému, případně při jiných situacích s vyšší koncentrací osob a potřebou vydávat stravu, připravovat teplé nápoje, vytvořit jednoduché zázemí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Vybrané obce, vždy jedna v daném okrese, obdrží začátkem března 2022 jeden plně vybavený přívěsný vozík za dopravní automobil. Jeho součástí je elektrocentrála, stan, skládací lavice a stoly, mobilní osvětlení, vestavěné přístroje pro přípravu teplých nápojů, ohřevu vody a výdeji stravy. Hodnota jednoho kompletního setu včetně vybavení činí necelých 600 tisíc korun,“ upřesnil hejtman Martin Netolický s tím, že na základě komunikace s obcemi a odborného doporučení HZS Pardubického kraje byly vybrány čtyři obce v Pardubickém kraji: Bystřec (okres Ústí nad Orlicí), Jaroměřice (okres Svitavy), Libišany (okres Pardubice) a Morašice (okres Chrudim). Dar bude schvalovat zastupitelstvo kraje na svém jednání 22. února 2022.


Pardubický kraj se podle hejtmana inspiroval mimo jiné i získanými zkušenostmi obcí Jihomoravského kraje, zasaženými v loňském roce tornádem, které způsobilo dlouhodobé výpadky elektrického proudu a ostatních služeb, kdy bylo problematické zajistit zázemí pro zasahující jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí podílejících se na odstraňování následků živelní pohromy a způsobených škod.

12 zobrazení

Comments


bottom of page