top of page

Otevíráme nový pavilon urgentního příjmu v Pardubické nemocnici

Špičkové technologické vybavení, moderní prostředí a velký skok v kvalitě poskytované péče nejen pro krajské město, ale pro celý region. Necelé tři roky po podpisu smlouvy se v Pardubické nemocnici slavnostně otevřel nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů. Šestipatrová budova s heliportem na střeše se stala dominantou nejen areálu nemocnice.

Chirurgické obory jako chirurgie, ortopedie, traumatologie, cévní a neurochirurgie, intenzivní péče, urgentní příjem nebo kontrolní ambulance. Přidejme ještě jedenáct nových operačních sálů, včetně sálu robotického, centrální sterilizaci a na střeše heliport. To vše se nachází v novostavbě uprostřed areálu Pardubické nemocnice.

„Otevření pavilonu chirurgických oborů Pardubické nemocnice, jehož součástí je také centrální urgentní příjem, je završením našich snah, které začaly před lety restrukturalizací našich nemocnic, kdy se z pěti samostatných zařízení staly finančně stabilní Nemocnice Pardubického kraje. Až poté jsme mohli začít realizovat jednotlivé důležité investice, kterých rozhodně do současnosti nebylo málo. Jednoznačně nejvýznamnější, časově nejnáročnější a finančně také nejobjemnější z nich je právě pavilon s centrálním urgentním příjmem za 1,8 miliardy korun s tím, že dalších 500 milionů korun jsou investice do vnitřního a přístrojového vybavení, což ze stavby dělá největší investici v dějinách našeho kraje. Ačkoliv jsme byli mnohými upozorňováni na to, že kraj nemůže tak rozsáhlou a finančně náročnou stavbu se svými daňovými příjmy zvládnout, opak byl pravdou. I když se jednalo o investici, která byla na hraně finančních možností Pardubického kraje, ukázalo se, že rozhodnutí jít do tohoto náročného projektu bylo správné a pro naše krajské zdravotnictví strategické. Budova se právem stane srdcem Pardubické nemocnice a novou dominantou krajského města. Jedná se o zařízení, které posouvá krajské zdravotnictví skutečně do 21. století, což zcela jistě ocení nejen samotní pacienti, ale také personál našich nemocnic. Také díky tomu budeme moci vykonávat kvalitní medicínu v moderních podmínkách, které si všichni zaslouží,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Uspořádání nemocničních areálů reflektuje dobu, ve které vznikaly, a i proto v Pardubickém kraji převažují nemocnice tzv. pavilonového typu. Moderní pojetí péče ale směřuje naopak k co největší možné centralizací na jedno místo. „Tato ojedinělá stavba je v celé historii Pardubické nemocnici zcela unikátním počinem. Podoba areálu se od 30. let minulého století výrazně nezměnila. Až doteď. Nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů Pardubic přináší celou řadu novinek, a to pro pacienty i personál znamená výrazné zvýšení komfortu. Vzniklo nové oddělení urgentní medicíny, zavádí se robotická operativa, zvyšuje se počet operačních sálů a personál i pacienti získávají moderní zázemí. Je to však také první krok k výrazné centralizaci péče do jednoho místa. K novému pavilonu se totiž v blízké budoucnosti připojí další dvě budovy a v Pardubické nemocnici vznikne tolik potřebné stavební propojení chirurgické a interní péče,“ říká generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald s tím, že v následujících dvou týdnech čeká dokončený pavilon poslední náročná fáze, a to stěhování. Do budovy bude třeba přesunout používané technologie, vybavení a nábytek. Jako poslední se se přesunou hospitalizovaní pacienti, a to podle předem daného harmonogramu po jednotlivých odděleních.

5 zobrazení

Commentaires


bottom of page