top of page

Oprava sokolského majetku bude pokračovat s podporou kraje i v letošním roce

Další podpora Pardubického kraje pro Sokolskou župu Východočeskou-Pippichovu byla hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického se starostou župy Jindřichem Kalousem a tajemnicí župy Lenkou Pařízkovou. Pardubický kraj kromě činnosti organizace podporuje také opravy sokolského majetku, a to částkou 850 tisíc korun.

„Stejně jako v rámci dalších cílených podpor a dotačních titulů se chceme postupnými kroky vrátit na předkrizové výše dotací. V případě Sokolské župy Východočeské-Pippichovy máme připravenou částku 200 tisíc korun v rámci podpory střešních organizací v oblasti sportu. Důležitým programem je podpora obnovy majetku jednot, kde máme v rozpočtu alokováno 850 tisíc korun, ke kterým župa prostřednictvím bezúročné půjčky přidá 425 tisíc korun. Jedná se o velmi pozitivně vnímaný dotační titul, a proto v něm chceme pokračovat i pro letošní rok, jelikož sokolský majetek je v mnoha případech velmi podinvestovaný,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Toho zástupci župy seznámili také s plánem činnosti na letošní rok. Jednou z významných akcí je projekt Sokolgym. Ten by se měl uskutečnit v červnu v pardubické Enteria aréně. „Jedná se o mezisletový projekt, v rámci kterého chceme prezentovat naši pestrou škálu aktivit a propojit sport pro všechny, výkonnostní sport a kulturu. V Pardubicích budeme organizovat akci, na kterou chceme přilákat širokou veřejnost. Již v tuto chvíli máme 1 700 zájemců z celé České republiky o účast v hromadných skladbách a pevně věřím, že epidemická situace bude příznivá a akci, která se měla konat již v loňském roce, se nám konečně podaří zorganizovat,“ řekla Lenka Pařízková.

4 zobrazení

Comments


bottom of page