top of page

O tradiční obory je v Žamberku zájem, kraj opravuje dílny

Žamberk – Střední škola obchodu, řemesel a služeb sídlí na zámku a patří k ní i detašované pracoviště truhlářských a instalatérských dílen. Ty nyní Pardubický kraj opravuje v rámci projektu úspor energií se zapojením finančních prostředků z Evropské unie. Budoucí truhláři a instalatéři do nich nastoupí na podzim.

„Prostředí školy a její vybavení mnohdy přispívá k rozhodování žáků o středoškolském studium. Platí to i o žamberecké odborné škole. Zde se kromě tradičních kovooborů a gastrooborů vyučují také obory truhlář a instalatér. Pro tyto obory se rekonstruují dílny v Zemědělské ulici. Investováno bude zhruba 16 milionů korun, investice je podpořena z evropských fondů. V plánu máme také obnovu strojního vybavení za 700 tisíc korun,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.


V samotném objektu zámku potom opravuje škola s přispěním finančních prostředků z MAS jazykovou učebnu, předtím byla modernizována učebna přírodních věd.


„V případě obráběčů kovů funguje na naší škole výborně spolupráce s firmou Bühler. Ta poskytuje své prostory pro praxi žáků. O užitečnosti tohoto spojení firmy a školy svědčí fakt, že hned čtyři ze sedmi letošních absolventů zůstali pracovat v této firmě,“ informovala ředitelka školy Zuzana Pecháčková.


Pardubický kraj se zabývá i rekonstrukcí prvků, které jsou typické pro zámecké prostory. Ve spolupráci s ministerstvem kultury dochází postupně k obnově historického ostění v interiéru zámku. Na příští rok je pak v plánu rekonstrukce střechy, výměna oken a oprava fasády za 46 milionů korun. 
66 zobrazení

Comments


bottom of page