top of page

Netolický: Vláda rozhodla o nás bez nás. Chceme pro kraje narovnání 500 korun na občanaPane hejtmane, vy jste poměrně hlasitým kritikem řady rozhodnutí vlády, a to především těch, která mají finanční dopad na rozpočty měst, obcí a krajů. Nyní právě váš kraj přichází se zákonodárnou iniciativou, která by měla krajům přinést určité kompenzace. Jaké?

Pro vysvětlení problému bych se vrátil o dva měsíce zpět, kdy jsme s kolegou Půtou spojili síly se zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Národní sítě Místních akčních skupin a Spolkem pro obnovu venkova. Již 12. května jsme adresovali Vládě a Parlamentu výzvu, kterou jsme upozornili na výpadky v příjmech do rozpočtů samospráv jednak v rámci v rámci koronavirové pandemie, tak především a ve světle takzvaného kompenzačního bonusu pro OSVČ a další podnikatele. Od března bylo evidentní, že pandemie bude mít na rozpočty samospráv výrazný vliv, což se tako nakonec ukázalo. Stát ovšem výpadky příjmů svými opatřeními ještě více prohloubil. Obce a kraje najednou ztratili až 20 procent předpokládaných příjmů. Následoval 26. květen, který byl vyhlášen jako Černým dnem pro obce a kraje a na řadě míst, včetně našeho úřadu, zavlála černá vlajka.

Do toho však nesmíme zapomenout na dopis paní ministryně financí…

Přesně tak. Tento otevřený dopis, ve kterém se de facto hovoří o utahování opasků na obcích, městech a krajích, nadzvedl ze židle i mnohé starosty, kteří se dříve k celé záležitosti nevyjadřovali. Spíše než uklidnění celé situace znamenal tento dopis, že se k výzvě připojovaly i další obce, které v již zmíněný Černý den pro obce a kraje vyvěsily na svých úřadech černé vlajky. Vláda rozhodovala „o nás bez nás“ a bylo nutné se ozvat.

Obce nakonec finanční prostředky dostanou. Považujete to za úspěch vašeho boje?

Pro obce jednoznačně ano a jsem za to rád. To, co dříve nebylo možné, se nakonec podařilo vydupat. V rámci dotačního titulu Ministerstva financí se nakonec podařilo podpořit všechny projekty na rekonstrukci mateřských a základních škol, tělocvičen a dětských hřišť. Jen v našem kraji se to týkalo více jak 30 obcí v celkové částce necelých 289 milionů korun. Původně bylo na program rozvoje základních a mateřských škol určeno na celou republiku jen 300 milionů korun. K tomu navíc poslanci v polovině června schválili senátní návrh, aby každá obec dostala jako kompenzaci 1200 korun na občana ze státního rozpočtu jako kompenzaci za bonus pro OSVČ, který byl hrazen z rozpočtového určení daní. To je rozhodně úspěch. Bohužel krajů se toto rozhodnutí netýkalo.

Nebyly kraje dostatečně silné v rámci jednání? Proč se nepodařilo nic prosadit?

V případě krajů se především nepodařilo najít shodu v rámci Asociace krajů. Z mého pohledu se však v rámci hlasování jednalo pouze o osobní názor každého z hejtmanů bez jasné legitimity svěřené radou či zastupitelstvem. Kromě toho vidím v hlasování také politické důvody a fakt, že někteří kolegové sedí na dvou židlích. Nicméně jsem přesvědčen, že je nutné i nadále připomínat, že kraje se na kompenzačních bonusech podílejí také a je nutné alespoň část prostředků narovnat. Proto také přicházíme se zákonodárnou iniciativou. V ní požadujeme, aby kraje získaly náhradu v podobě 500 korun na obyvatele kraje. Myslím, že je to částka, která proporčně odpovídá a mohla by alespoň částečně pomoci při udržení hospodaření krajů. Musíme si uvědomit, že jen v našem kraji se nyní pohybujeme na rozdílu přibližně 900 milionů korun oproti predikci Ministerstva financí. Z předpokládaného příjmu 4,6 miliardy jsme nyní na částce 3,7 miliardy, což je fatální propad příjmů, se kterým se musíme vyrovnávat. Nechceme však zrušit žádnou z investičních akcí, které plánujeme, protože jen tak můžeme pomoci nastartovat naši ekonomiku a dát práci našim lidem.

Jako kompenzaci pro kraje rozhodně nemůžeme nazvat příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který není ničím novým, již před koronavirovou pandemií byl přislíben a v minulých letech, byť v různých částkách byl standardem. Totéž se týká prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu. Rozhodně tak nemůžeme tyto peníze, byť nám pomohou, považovat za kompenzaci.

Myslíte, že se vám podaří najít dostatečnou podporu pro váš návrh?

Pevně věřím, že ano. Já jsem požádal dopisem obce v našem kraji, aby za podporu, kterou jsme v jejich boji za finanční narovnání opakovaně vyjádřili, nyní podpořili naši legislativní iniciativu. Kraj je totiž prvním, na koho se obce obracejí s opravou silnic, kruhových objezdů, hřišť, ale také celé řady dalších dotačních titulů. Pokud kraje z rozhodnutí vlády nebudou mít adekvátní finanční prostředky, tak nebudeme moci vyplácet dotace v takové výši, na jakou byly obce zvyklé. Dotkne se to programu obnovy venkova, sportu, cestovního ruchu, vodovodů a kanalizací, kultury a památkové péče, ale také podpory problémových mikroregionů. Pokud chceme, aby i nadále mohla pokračovat krajská podpora projektům měst a obcí, tak musíme získat finanční prostředky, o které jsme přišli. Hlavním smyslem zůstává upozornění, že krajské samosprávy nesmí být stavěny na druhou kolej.


14 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page