top of page

Na konci května začne stavba hlavní budovy centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí

Pardubice - Stavba centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici úspěšně pokračuje první etapou, která by měla skončit na konci května s plynulou návazností etapy druhé. Ta spočívá v samotném vybudování centrálního pavilonu. Jeho dokončení je v tuto chvíli plánováno na Vánoce 2021.„Po krátkém přerušení prací z důvodu nutnosti vyřešit prosakování podzemní vody a řešení jiného založení stavby již od počátku dubna finišujeme s první etapou, která končí vyhloubením stavební jámy připravené pro zahájení samotné stavby. K tomu by mělo dle harmonogramu dojít 25. května. Pokud vše dobře půjde, mohl by být centrální příjem příjemným vánočním dárkem v příštím roce,“ uvedl hejtman Martin Netolický po pravidelném jednání projektových týmů. „Stavba centrálního příjmu patří mezi zvláště sledované stavby a ani současná koronavirová pandemie na tom nic nezmění. I nadále platí, že investiční činnost kraje se nebude omezovat, a to ani včetně různých dílčích oprav našich zařízení. I tímto krokem chceme pomoci našemu hospodářství,“ doplnil hejtman Netolický.

Součástí dokončované první etapy je výstavba energobloku, nové rozvody a přípojky inženýrských sítí, ale také řada terénních či sadových úprav a demolice objektu patologie. Obzvláště některé práce byly v rámci zachování provozu nemocnice složité. „Především přepojení sítí elektrické energie nebylo úplně jednoduché, jelikož se jednalo o pět přepojovacích míst a 39 kabelů, a to za plného chodu nemocnice bez jakéhokoliv, byť dílčího omezení. Taktéž se bez komplikací podařilo přepojit medicinální plyny z nových zdrojů. V této pro zdravotníky náročné době bylo opravdu důležité, aby žádné výpadky dodávek energií nenastaly. Zásadní zprávou pro Orlickoústeckou nemocnici je pak nyní plynulý přechod do hlavní etapy výstavby, tedy jasné potvrzení, že investice zvláště do zdravotnictví v našem kraji pokračují,” uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Podle Romana Línka, náměstka pro oblast investic, majetku a kultury bylo v posledních měsících nutné vyřešit jiné založení stavby právě v souvislosti s podzemními vodami. „Technické řešení spočívá ve vybudování těsnící stěny, která bude sloužit jako nepropustná pažící clona oddělující stěnu výkopu a stavbu.  Vedle toho jsme museli získat povolení k nakládání se spodními vodami a jejich čerpání a také řešit opatření spojená monitoringem hladiny spodních vod,” uvedl Roman Línek.

9 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page