top of page

Na gymnáziích v Litomyšli a Přelouči se bude brzy stavět

Investice na krajských středních školách postupně pokračují i před koncem roku a další se postupně plánují. Proto krajští radní schválili záměry na modernizaci auly Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli a rekonstrukce školní tělocvičny na Gymnáziu a grafické střední odborné škole Přelouč. Celková předpokládaná hodnota obou projektů je 7,2 milionu korun.

„Na Gymnáziu Aloise Jiráska Litomyšl chceme řešit modernizaci současné auly tak, aby v ní bylo možné pořádat školní akce, promítání, výstavy, přednášky nebo koncerty. Součástí stavebních prací je úprava rozvodů silnoproudu a slaboproudu, osvětlení, nákup nábytku a audiovizuální techniky. Celkové náklady projektu činí 3,5 milionu. Finanční částka ve výši jednoho milionu korun bude škole poskytnuta v roce 2023, zbývající finance v roce 2024,“ řekl krajský radní pro školství Josef Kozel.

Stavět se bude i na Gymnáziu a grafické střední odborné škole Přelouč, kde by se měla rekonstruovat školní tělocvična. „Nová skladba podlahy by měla lépe izolovat proti vlhkosti v prostorách školní tělocvičny. Součástí rekonstrukce je i nákup sportovního vybavení a ochranných prostředků. Vyřešeno bude také nové odvětrávání za pomoci ventilátorů. Celková cena rekonstrukce je 3,7 milionu korun. Podobně jako v Litomyšli škola obdrží tento rok jeden milion a zbývající částku 2,7 milionu korun v roce následujícím," dodal radní Kozel.

4 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page