top of page
  • Obrázek autora3PK

Města podél řeky Svitavy plánují rozšíření cyklostezky

Rozšíření cyklotrasy Svitava 24 směrem od Svitav až do Letovic bylo hlavním tématem jednání hejtmanů Pardubického a Jihomoravského kraje Martina Netolického a Jana Grolicha se starosty obou měst, která mají na propojení obou regionů podél řeky Svitavy enormní zájem. Ambiciózní plán má řadu úskalí.

„Propojení našeho a Jihomoravského kraje cyklostezkou podél řeky Svitavy je zcela jistě z pohledu potenciálních cykloturistů velice zajímavé, avšak v tuto chvíli má celou řadu úskalí. Připravovaný záměr totiž vyžaduje revitalizaci toku řeky Svitavy do původního koryta, ale také jednání se Správou železnic, protože cyklostezka bude zasahovat do ochranného pásma hlavního železničního koridoru, což však není neobvyklé ani v našem kraji, protože cyklostezky v minulosti podél železničních tratí vznikaly,“ řekl hejtman Martin Netolický, který společně se svým jihomoravským protějškem Janem Grolichem přislíbil projednání problematiky se Správou železnic.

Dálková cyklotrasa číslo 24 Svitava vede z České Třebové, přes Semanín, Opatovec a Svitavy až do Stvolové. Aktuálně je zcela vyznačena a je průjezdná územím Pardubického kraje v délce 46 kilometrů. „Cílem, který společně se starostou Letovic sledujeme, je propojení stávající cyklotrasy ze Stvolové směrem do Skrchova, Letovic nebo později také do Blanska,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Comments


bottom of page