top of page

Léčebný ústav v Jevíčku by mohl zrekonstruovat pavilon rehabilitace. Pomoci může Národní plán obnovy


Odborný léčebný ústav v Jevíčku navštívil ve čtvrtek dopoledne hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Do této své příspěvkové organizace investoval kraj v posledních letech přes 170 milionů korun. S ředitelkou ústavu Naděždou Ivkovičovou si hejtman prošel nedávno dokončené investice a seznámil se s dalšími plány. Jedním z nich je rekonstrukce příjezdové komunikace od silnice II/366 nebo kompletní rekonstrukce pavilonu N, kde se nachází rehabilitace.

„V posledních několika letech jsme do Odborného léčebného ústavu v Jevíčku investovali přes 170 milionů korun, a to s výrazným přispěním evropských fondů. Jedná se o opravu historických dřevěných leháren, přeměnu bývalého dětského pavilonu na pavilon plicní rehabilitace, opravu střechy a energeticky úsporná opatření pro budovu stravovacího provozu, zateplení pavilonu S a jeho následné vnitřní úpravy, které spočívají v kompletní modernizaci pokojů a vybudování nového hygienického zázemí navazujícího přímo na pokoje. V rámci projektu se řeší také oprava havarijního stavu střechy tohoto pavilonu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Další výzvou je pro kraj a sanatorium komplexní rekonstrukce rehabilitačního pavilonu N. „Otevírá se nám možnost v rámci Národního plánu obnovy zkusit požádat o dotaci na celkovou rekonstrukci pavilonu rehabilitace, který je posledním pavilonem bez zásadních investic. V tomto pavilonu je 75 lůžek, rehabilitační zázemí a zázemí pro zaměstnance včetně tělocvičny. Vzhledem k parametru výzvy se nám v tuto chvíli zdá, že by náš projekt přesně zapadal,“ řekl hejtman, podle kterého je nyní nutné rychle zadat zpracování studie, aby se zjistil základní finanční rozsah prací.

Hejtman s ředitelkou Ivkovičovou řešil také možnost rekonstrukce příjezdové komunikace k areálu. „V okolí Jevíčka jsme v posledních letech modernizovali celou řadu silnic II. třídy, a to za výrazného přispění evropských fondů. Opravovali jsme také dlážděné cesty uvnitř areálu, které jsou tak ve velmi dobrém stavu. Nyní bychom se chtěli zaměřit na příjezdovou komunikaci od silnice II/366 v délce přibližně jednoho kilometru. Komunikace slouží výhradně pro chatovou oblast a samotný léčebný ústav a není tak určená pro těžkou nákladní dopravu. Ve spolupráci s našimi silničáři bychom nyní chtěli nechat zpracovat projekt, abychom dostali přibližnou představu o nákladnosti,“ sdělil hejtman, který se zabýval také stavem rentgenu. „Stávající rentgen byl pořízen v roce 2002 a je částečně digitální. Po 20 letech fungování je zcela jasné, že je potřeba jej vyměnit za moderní zcela digitální zařízení. Budeme se samozřejmě snažit najít možné vnější zdroje, ale jsem přesvědčený, že bychom tuto potřebnou investici do přístrojového vybavení zrealizovali případně z vlastních zdrojů,“ přislíbil hejtman.

V rámci téměř všech investic, které kraj v areálu realizuje, je nutné zohlednit historický charakter areálu. Odborný léčebný ústav v Jevíčku je totiž unikátním areálem, jehož budovy, postavené v letech 1913 až 1926, jsou od roku 2016 kulturní památkou. Jevíčský ústav je příspěvkovou organizací Pardubického kraje a poskytuje zdravotní služby v oblasti pneumologických onemocnění, pneumologické a pohybové léčebné rehabilitace a diagnostiky a léčby tuberkulózy. Disponuje 176 lůžky pro hospitalizační léčbu klientů a rovněž komplexem odborných ambulancí a vyšetřoven v oborech poskytované péče.

24 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page