top of page

Kraj soutěží zhotovitele průtahu Třebařovem na Moravskotřebovsku


Radní Pardubického kraje na svém posledním jednání v roce 2021 schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele modernizace silnice II/368 Třebařov – průtah. Jedná se o téměř čtyři kilometry dlouhý úsek procházející dominantně intravilánem obce směrem od Moravské Třebové. Předpokládaná hodnota stavby před výběrovým řízením činí 66 milionů korun včetně daně.

Průtah Třebařovem v předpokládané hodnotě 66 milionů korun včetně daně je další dopravní stavbou na Moravskotřebovsku, kde se nám v poslední době daří za výrazné pomoci evropských fondů opravovat jednotlivé komunikace, které byly vzhledem k jejich zatížení podfinancované. Jedná se například o v loňském roce dokončený průtah nedalekým Krasíkovem, rekonstrukci silnice z Jevíčka do Jaroměřic, modernizaci silnice II/366 z Křenova na Zadní Arnoštov či modernizaci silnice II/371 z Rozstání do Městečka Trnávka,“ vyjmenoval hejtman Martin Netolický klíčové stavby v oblasti Moravské Třebové a Jevíčka.

Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/368 v celkové délce necelých čtyř kilometrů. Jedná se o kompletní modernizaci včetně výměny konstrukčních a asfaltobetonových vrstev nebo vrstev dlažby vozovky. V intravilánu obce bude vozovka modernizována tak, aby byla zvýšena bezpečnost a zklidněna doprava v obci. Součástí budou autobusové zálivy a zastávky či přechody

6 zobrazení

Comments


bottom of page